هم اندیشی سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها برای جلوگیری از نابودی زاگرس

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نشست اولویت بخشی به مهار نابودی جنگل های زاگرس، بهره گیری از ظرفیت های ملی و بین المللی در این زمینه عصر سه شنبه ۳۱ تیرماه با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انجمن جنگلبانی، پژوهش گران و دانشگاهیان برگزار شد.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با اشاره به گزارش های ارائه شده از سوی خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و هیأت دولت در ارتباط با وضعیت جنگل های زاگرس، گفت: پس از این گزارش ها و بنا به پیگیری و تأکید رئیس جمهور مقرر شد به دلیل فرابخشی بودن ساختار شورای عالی حفاظت محیط زیست این شورا پیگیر ارائه برنامه و اجرایی شدن برنامه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان مجری و مسئول اصلی این پروژه باشد.

ابتکار افزود: البته سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان سازمان ناظر و همکار در این راه، همراه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است و بهتر است حتی نمایندگان تشکل ها، اصناف، تعاونی ها، سازمان امور عشایر، وزارت کشور، استاندری ها و وزارت مسکن، همچنین کلیه ذینفعان و ذی مدخلان در این موضوع ورود داشته باشند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: ورود دستگاهی همچون سازمان امور عشایر به این موضوع منجر به آگاهی آنان از عمق فاجعه خواهد شد و در نهایت مطلع خواهند شد که اگر اکوسیستم زاگرس نابود شود بر زندگی خود آن ها نیز تأثیری منفی خواهد گذاشت.

تهیه و تدوین برنامه اقدام ملی احیاء و نجات جنگل های زاگرس

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: برای احیاء و نجات جنگل ها نیاز به نگاه فرابخشی و تهیه و تدوین برنامه اقدام ملی کوتاه، میان و بلند مدت داریم که این نیز با همراهی و تعامل کلیه دستگاه ها و نهادهای مسئول میسر خواهد بود.

وی با ابراز خرسندی از همراهی کلیه اعضای هیأت دولت در مباحث مربوط به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، افزود: نزدیکی دیدگاه ها در این موضوع بسیار ارزنده و اتفاق مهمی است.

معاون رئیس جمهور افزود: برنامه فرابخشی، زمان بندی شده که اعتبارات مشخص دارد و حتی قابلیت طرح در برنامه ششم توسعه دارد، همراه با شاخص گذاری ها، پایش مداوم شاخص ها و نظارت مداوم می تواند به نجات این اکوسیستم ارزنده کمک نماید.

امیدورایم تلاش برای نجات زاگرس دیر نشده باشد

ابتکار تأکید کرد: با استفاده از همکاری های بین المللی و بهره گیری از پتانسیل سازمان حفاظت محیط زیست برای جذب این همکاری ها، همچنین افزایش اطلاعات نهادها و دستگاه های مسئول به منظور حساسیت زدایی و جلوگیری از مقاومت آن ها در برابر برنامه، باید برنامه اقدام ملی تهیه شود که ضمن مشخص کردن جهت ها، مسیرها، شاخص ها و مسئولان اقدام، قابلیت اصلاح و بازنگری در حین اجرا را هم داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز امیدواری از اینکه تلاش برای نجات اکوسیستم زاگرس دیر آغاز نشده باشد، گفت: زیرا اگر زوال و نابودی اکوسیستم های طبیعی از نقطه ای فراتر رود، امکان احیاء و تجدیدپذیری این اکوسیستم ها وجود نخواهد داشت.

ابتکار با تأکید بر اینکه باید دو مسأله خشکیدگی و زادآوری جنگل های زاگرس به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس تشخیص درست مسأله، راه حل ها ارائه و اجرایی شود، تصریح کرد: مبارزه بیولوژیک و تلاش اکوسیستم برای رسیدن به تعادل به صورت طبیعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و همزمان باید مداخلاتی که منجر به ناپایداری وضعیت اکوسیستم و بر هم ریختن تعادل اکوسیستم شده، حذف شود زیرا در صورت ادامه این مداخلات، بازسازی ها نیز بی نتیجه خواهد بود.

اهمیت حفظ تنوع گونه ها

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگرچه شناسایی گونه های مقاوم کار ارزنده ای است ولی این اقدام نباید منجر به کاهش تنوع گونه ها شود، زیرا حفظ تنوع گونه ها به منظور مقابله با تنوع باکتری ها و قارچ ها که در حال حاضر تنها ۱ درصد آن ها در دنیا شناسایی شده اند، بسیار مهم است.

وی با یادآوری اهمیت بهره گیری از نگاه های متفاوت کارشناسی برای دستیابی به برنامه ای جامع، دقیق و مبتنی بر دانایی، گفت: استقبال از دیدگاه های نقادانه و مستقل کمک می کند تا کلیه زوایای پنهان و پیدا موضوع در برنامه مد نظر قرار گیرد.

تأمین ۴۰ درصد آب شیرین کشور از زاگرس

خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اهمیت زاگرس به لحاظ تأثیرگذاری بر حیات اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی کشور و اهمیت جهانی موضوع به لحاظ توجه جهانی به چالش های تخریب سرزمین و محیط زیست در تمامی کشورها، گفت: در زندگی ماشینی و شرایط سرشار از آلودگی ها، درخت ها فرشته های نجات و فریادرس انسان ها هستند و از این رو باید تمام تلاش ما در جهت حفظ و گسترش آن ها قرار گیرد.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با ابراز خرسندی از توجه رئیس دولت و وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع و تلاش آن ها جهت رفع بحران موجود، خاطرنشان ساخت: این همراهی و یکدلی و تعامل سازمان حفاظت محیط زیست برای حل چالش زاگرس قابل تقدیر و بسیار تأثیرگذار است.

جلالی با بیان اینکه ۴۰ درصد نزولات آسمانی، تأمین ۴۰ درصد آب شیرین کشور و تغذیه ۲۷ درصد جمعیت کشور از ۳۰ میلیون هکتار اراضی زاگرس است، اظهار داشت: حل بحران زاگرس علاوه بر حل بحرانی محیط زیستی به پیشگیری و حل بسیاری از بحران های اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.

دو دیدگاه متفاوت برای نجات بلوط ها

وی ادامه داد: بر اساس بررسی و تجمیع نظرات کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی و نمایندگان فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) که بازدیدی از منطقه داشتند، مشخصاً دو دیدگاه مطرح شد. نخست دیدگاه گیاه پزشکان که وضعیت کنونی منطقه را حاصل طغیان بیماری و ۳ گروه سوسک چوب خوار می دانند و معتقدند باید با مداخلاتی به این وضعیت پایان داد و دیدگاه دوم که معتقدند طبیعت با فعل و انفعالات خود قادر به بازسازی خود خواهد بود به شرط آنکه مداخلات حذف شود.

وضعیتی مشابه زاگرس در ۱۰ کشور دیگر جهان

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: بر همین اساس در برنامه فعلی تجمیعی از هر دو دیدگاه، همچنین اطلاعات ارائه شده از سوی فائو مربوط به ۱۰ کشور دیگر جهان با وضعیت مشابه صورت گرفته است.

وی گفت: برنامه فعلی در سه سطح کوتاه، میان و بلند مدت تهیه شده است که در مرحله کوتاه مدت، اقدامات بهداشتی و اورژانسی، در مرحله میان مدت، بازسازی مناطق آسیب دیده با مشارکت مردم و جوامع محلی، همچنین کاشت گونه های همان اکوسیستم که مقاوم به پدیده خشکیدگی است و ذخیره نزولات و آبخیزداری که مهم ترین عامل بحران کنونی جنگل هاست در نظر گرفته شد.

حضور بیش از ظرفیت دام در زاگرس منجر به عدم زایش جنگل ها شده است

جلالی ادامه داد: در بلند مدت نیز باید تلاش کنیم تا نظام های بهره برداری را در رویشگاه زاگرس در راستای بهبود وضعیت جنگل های زاگرس تغییر دهیم و بهره برداری و زراعت های موجود را حذف کنیم.

وی افزود: همچنین باید حضور بیش از حد دام در این عرصه را که منجر به عدم زایش جنگل ها شده است را حذف کنیم.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه غالب درختان جنگل فاقد زایش شاخه زاد و دانه زاد هستند، تأکید کرد: چالش عدم زایش در زاگرس زنگ خطری بزرگ برای این سرمایه عظیم طبیعی و زیست محیطی است.

۱۲۰ هزار درخت بلوطآلوده با همکاری مردم قطع و به ذغال تبدیل شد

این مقام مسئول با بیان اینکه در مدت تهیه و تدوین برنامه جامع اقداماتی هم صورت گرفته است، اظهار داشت: حذف درختان آلوده که منجر به امحاء و تبدیل به ذغال شدن ۱۲۰ هزار درخت با مشارکت مردم شد، از جمله این اقدامات است.

استقرار یگان حفاظت در منطقه به منظور کاهش حجم تخریب ها، کاشت گونه های مقاوم و احیای مناطق آسیب دیده در وسعتی بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار در اواخر سال ۱۳۹۲، اجرای عملیات ذخیره سازی نزولات و آبخیزداری در وسعتی بالغ بر ۶۰۰۰ هکتار از جمله سایر اقدامات انجام شده ای بود که جلالی در راستای احیای جنگل های زاگرس از آن ها نام برد.

نیاز به تامین هزاروپنجاه میلیارد تومان اعتبار برای احیای زاگرس

وی همچنین با اشاره به وضعیت حساس و شکننده کنونی در جنگل های زاگرس، گفت: برای احیای این سرمایه عظیم به برنامه ای ۵ ساله و اعتباراتی در حدود هزار و پنجاه میلیارد تومان نیاز داریم که امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور، دولت قادر به تأمین آن باشد.

جلالی تأکید کرد: برای مدیریت عرصه های جنگلی علی رغم لزوم بهره گیری از نظرات مختلف، جهت حصول به نتیجه مطلوب باید برنامه ای جامع و آینده نگر تنظیم شود، ضمن آنکه نباید از رابطه دوسویه فقر و تخریب سرزمین غافل شد.

در ادامه جلسه حاضرین به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص طرح های ارائه شده در جلسه پرداختند و مقرر شد در جلسات آینده طرح ها و نظرات مختلف مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته و در نهایت به تهیه و تدوین برنامه منسجم و مناسبی جهت احیاء زاگرس ختم شود.

+170
0
  

12 دیدگاه

 1. اهورا می‌گوید:

  خواشمندم فکری هم به حال پارک ملی گلستان و جاهای دیگه هم بکنید…
  جنگلهای زاگرس که هیچ جنگلهای هیرکانی چی ؟؟؟

  پر طرفدار Thumb up 17 Thumb down 2

 2. سعید می‌گوید:

  همیشه برنامه تدوین می کنن اما عملى نمیشه..
  ﻣﺠﺮﯼ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯿﺮﯼ ۲۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ، ﻣﺴﯿﺮﯼ ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ۳۰ ﺗﺎ ۵۰ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ و حدود ده هزار درخت بلوط قطع شد..
  از این کارها زیاد شده این فقط یه نمونشه

  پر طرفدار Thumb up 14 Thumb down 0

 3. برازجان می‌گوید:

  جای اون ۱۲۰هزار درخت که زغال کردن آیا دانه یا نهالی کاشته اند؟ یا دوباره مثل همیشه جاشون خالیه !

  پر طرفدار Thumb up 13 Thumb down 0

 4. احمد و سارا می‌گوید:

  با سلام خدمت دیده بان
  انشااله این راهکارها عملی شود هر چند فاصله بین صحبت و عمل از زمین تا آسمان است .
  آقای شکیبائی ضمن عرض سلام آدرس کشتار حیوانات به تعداد ۴ در یک روز را به حضورتان ارسال می کنم . youtube.com/watch?v=GRSB-YHuC20

  پر طرفدار Thumb up 12 Thumb down 0

 5. فائزه می‌گوید:

  خانم ابتکار ما عمل می خواهیم نتیجه می خواهیم نه حرف …..

  پر طرفدار Thumb up 10 Thumb down 0

 6. مسعود شکیبایی می‌گوید:

  تعامل و همکاری با تمام گروه هایی که به نوعی با منابع طبیعی ارتباط بیشتری دارن میتونه طرح رو به نتیجه خوبی برسونه و البته امیدوارم این طرح با بودجه مناسب هر چه زودتر به طور دقیق و همه جانبه نگر وارد عمل بشه
  هر چند در این طرح به دنبال برنامه ای فرابخشی هستند اما به هر حال دولت باید به طور کامل از طرح حمایت کنه؛ قطعا برخی از ارگانها و وزارتخانه ها در این امر خلل ایجاد خواهند کرد پس نیاز به حمایت واقعی و محکم دولت هست
  سوسکهای چوب خوار که به اونها اشاره شد حتی در پارک ملی یلو استون هم مشگل ساز شدن این سوسک تنه درخت را سوراخ و تخم ریزی میکنه لارو سوسک هم با خوردن چوب درخت باعث تضعیف و افزایش حساسیت درخت نسبت به بیماریها و نهایتا خشکی درخت میشه اما اونچیزی که امروزه سوسک چوب خوار رو به معضل تبدیل کرده افزایش دمای جهانی و کاهش فصل سرماست در واقع سردی هوا تا حدی کنترل جمعیت این گونه رو به عهده داشته؛ میشه با تکثیر سوسکهای عقیم نر و رها سازی اونها و البته افزایش تعدد شکارچیان سوسک و لارو سوسک این گونه رو کنترل کرد البته به شرطی که افزایش جمعیت گونه شکارچی سوسک معضل دیگری رو ایجاد نکنه
  روزانه ۶ تن چوب بلوط توسط منابع طبیعی شهرستان سمیرم از خودروهای عبوری کشف میشه!! اگه این مقدار کشف رو به کل مناطق زاگرس نشین تعمیم بدیم خواهیم فهمید که در بخش حفاظت چقدر مشگل داریم…
  ممنون دیده بان

  پر طرفدار Thumb up 6 Thumb down 0

 7. مهدی چلانی می‌گوید:

  متاسفانه مشکلات از نحوه دید مسئولین در همه دستگاه های مرتبط منشا می گیرد و اینها را از درک صحیح اولویت های موجود باز می دارد.
  در حالت معمول نیز بسیاری از درختان در خفا بریده و به ذغال تبدیل می شوند چه برسد به اینکه مجوز چنین کاری هم صادر شده باشد.
  به قول یکی از مردم بومی بی مسئولیتی و بکار بردن واژه به من چه در میان مسئولین در کلیه سطوح چیزی به ارمغان نخواهد داشت جز تباهی روزافزون.
  قبلا هم گفتم خیلی ها در این سرزمین مقدس دیگه برای حیات ارزشی قائل نیستند.
  متاسفم که همیشه در این کشور بهترین راه نزدیک ترین رفته بوده است.
  این گونه برنامه ها تا عرقی به دنبال نداشته باشند حتما با چند برابر این هزینه ها هم امکان پذیر نیستند.
  خانم ابتکار چهره ای شناخته شده و موجهی هستند اما زیر مجموعه ایشان؟
  به هر حال من هم امیدوارم جنگل های بلوط زاگرس از این وضعیت نجات یابند.

  پر طرفدار Thumb up 7 Thumb down 0

 8. شاهین می‌گوید:

  واقعاً آدم حیرت می کنه هیچ جای سالمی در طبیعت و محیط زیست ایران باقی نگذاشتن!
  نتیجه مدیریت ناکارآمد و غیر علمی به خصوص در یک دهه گذشته باعث شده که طبیعت منحصر به فرد ایران به مخروبه ای رو به زوال تبدیل بشه!
  خشک شدن حدود ۲۰۰ تالاب و دریاچه و رودخانه در کشور!
  آخه دو دهه پیش کی باورش می شد زاینده رود یا ارومیه با اون حجم آب نابود بشه و به افسانه ها بپیونده؟
  من نمیدونم آخه تو این مملکت چیکار دارن می کنند!
  حالا هم که خودشون دارن می گن جنگلهای زاگرس کلاً داره از بین میره ، رئیس محیط زیست هم که گفته فقط امیدواریم دیر نشده باشه؟!
  وقتی اینها خودشون دارن اینجوری میگن معلومه که وضعیت کاملاً بحرانی هست.
  کلاً نقشه جغرافیایی ایران رو باید عوض کنیم دیگه من الان نمیدونم تو کتاب جغرافیایی بچه ها چی نوشتن؟ چه مونده که بنویسن؟
  طی ۱۰ سال گذشته بزرگترین اکوسیستمهای کشور مانند دریاچه ارومیه ، دریاچه هامون ، دریاچه پریشان ، تالاب بختگان ، زاینده رود ، بسیاری از ارتفاعات و قلل مهم کشور مانند دماوند ،جنگلهای هیرکانی شمال ، حالا هم جنگلهای بلوط غرب و…نابود شدند.
  خوب آخه ما غیر از اینها چی داریم دیگه تو این کشور؟!
  کسانی که مسئولیت داشتند بایستی امروز پاسخگو باشند اینها میراث طبیعی چند میلیون ساله این کشور رو نابود کردند!!!
  البته میدونم که هیچ گوش شنوایی وجود نداره و کسی هم اخم به ابرو نمیاره ولی باید دانست که طبیعت انقام خودش رو خواهد گرفت
  فقط برای خودمون متاسفم که ترو خشک همه با هم می سوزیم.
  نتیجه غفلت ، سهل انگاری و عدم کفایت یک عده دودش به چشم یک ملت خواهد رفت.

  پر طرفدار Thumb up 9 Thumb down 0

 9. محیط بان می‌گوید:

  به مسئولان این دو نهاد بفرمایید محیط بانان و جنگلبانانشان به خاطر سو مدیریتشان در حال خشک شدن هستند چه رسد به طبیعت و جنگل . اول اونا را نجات بدین طبیعت هم درست میشه

  پر طرفدار Thumb up 11 Thumb down 0

 10. kooshan می‌گوید:

  امید است با تداوم این همفکری ها و همکاریهای متعاقب آن در آینده نزدیک شاهد نتایج و اقداماتی مثبت در جهت احیای این جنگلها باشیم

  موافقم / مخالفم Thumb up 1 Thumb down 0

 11. رضا جودکی نژاد - پلدختر لرستان می‌گوید:

  در پهنه زاگرس انسان بومی این سامانه کهن کوهستانی با درخت بلوط درآمیختگی ویگانگی خاصی داشته است که در میراث باستانی وفرهنگی وسنن ورسومات هزاران ساله بومیان وآثار مکشوفه مشهود است که یک روح اسطوره ایی وراز آلودنیز برآن حاکم است لذا نجات جنگلهای بلوط زاگرس نجات یک فرهنگ دیرپا وتاثیر گذار است . …در این زمینه مطالعه دقیق وبهره گیری از ظرفیت فرهنگ بومی ونهاد سازی برطبق این سرمایه اجتماعی کاریست بهتر وپرمایه تر زیرا رابطه انسان وطبیعت زاگرسی را محکمتر برقرار می کند وبرنامه ها را به سامان می رساند دیگر آنکه در این گفته ها خبری آنچنان از تخریب های زیست محیطی توسط کارهای غیر کارشناسی چیزی بیان نشد وضعف سازمانهای زیست محیطی در این رابطه وجلوگیری از ویرانگری اهالی صنعت وعمران …نمونه همین آزاد راه خرم زال که چندین هزار اصله درخت بلوط کهنسال را در بالاگریوه لرستان ( پلدختر )نابود کرد وسرزمینی بیایبای برجای گذاشت جاده ایی که هیچ تاثیر آنچنانی که برخی از افراد مانورش می دادند بر حیات واقتصاد جامعه ودر عصر دیجیتال بر روابط ومواصلات حمل ونقل ما نداشت ومی توانست جور دیگری ساخت وساز کرد بی آنکه طبیعت آسیب ببیند حالا بماند سد سازی ها وتونل سازی ها وبقیه تخریبها که یکی دوتا هم نیست تازه هم که این اواخر ترکیدن لوله های نفت متعلق به شرکت نفت وآلوده کردن طبیعت ورزودخانه ها وجنگلهای بلوط زاگرس هم بدان اضافه شده است … خدا به همه ما رحم کند .

  موافقم / مخالفم Thumb up 0 Thumb down 0

 12. مهدی اصلانی می‌گوید:

  ما عمل میخوایم نه حرف زدن

  موافقم / مخالفم Thumb up 1 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>