حکم اعدام غلامحسین خالدی محیط بان دنا توسط دیوان عالی کشور نقض شد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع نمود.

تاکنون سه بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است شده است، با این وجود دادگاه هر سه بار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام غلامحسین خالدی داده است.

در نوبت اول و دوم دیوان عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما این بار (نوبت سوم) دیوان عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع نمود.

این حکم در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادر و امروز (پنجشنبه) به وکیل مدافع متهم ابلاغ شده است.

در رای صادره توسط شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور چنین آمده است:

«با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار می باشد و بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد تردید می باشد و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.»


خلاصه پرونده غلامحسین خالدی:

محیط بانان پارک ملی دنا در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزار متر این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند مواجه می شوند.

شکارچیان با مامورین درگیر می شوند و مرحوم محمد پایه گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته می شود.

نوبت اول:

پس از این حادثه غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه گذار بازداشت شده و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده شده و حکم به قصاص نفس صادر میگردد.

با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانستند. بنابراین حکم قصاص صادره، نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجددا به دادگاه عودت گردید.

نوبت دوم:

این بار نیز دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مجددا رای به قصاص نفس (اعدام) صادر می کند.

اما این بار نیز دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرده و مجددا پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به دادگاه مربوطه بازمی گرداند.

نوبت سوم:

دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه می بایست با در نظر گرفتن موقعیت محیط بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون بکارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط بانان ضابط دادگستری هستند نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی تاثیر می دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب میگردد.

اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه بکارگیری از سلاح توسط متهم شد.

در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیئت کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای بکارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و غیره بررسی و صحت وجود کلیه مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید گردید.

همچین هیئت کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در بکارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون بکارگیری سلاح دانستند.

اما این بار نیز دادگاه بدون توجه به نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون در بکارگیری سلاح توسط متهم، با این استدلال که ارزیابی نظر هیئت کارشناسی به عهده دادگاه می باشد و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده است و چون خطری مامور را تهدید نمیکرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط بان را صادر نمود.

با اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظر خواهی مجدد، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع نمودند.

برای مشاهده خلاصه پرونده غلامحسین خالدی کلیک کنید

رای دیوان عالی کشور نقطه عطفی برای آغاز حمایت قانونگذار از محیط بانان به عنوان ضابط قضایی

وکیل مدافع غلامحسین خالدی در گفت وگو با خبرنگار دیده بان گفت: رای صادر شده توسط دیوان عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید نموده و رای خود را براساس نظر هئیت کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.

فیض اله افشار اظهار داشت: پیش از این در بسیاری از دادگاه های کشور ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط بانان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند.

افشار گفت: این در صورتی است که قانون صراحتا محیط بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام نموده و بر همین اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون از سلاح خود استفاده کنند.

پس از صدور این رای توسط دیوان عالی کشور، دادگاه های بدوی در سراسر کشور در صورت ارجاع پرونده های مشابه، حتما بر اساس نظریه هیئت کارشناسی و با درنظر گرفتن حمایت قانونگذار از محیط بان به عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند نمود، در غیر اینصورت میدانند که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد.

دیوان عالی کشور زمانیکه متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام نموده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع داده است.

وکیل مدافع غلامحسین خالدی گفت: با توجه به اینکه دیوان عالی کشور جرم قتل عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی هفته آینده لایحه ای مبنی بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم عرض (دادگاه جدید) ارائه خواهم نمود تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانواده اش سپری کند.

+1729
-11
  

65 دیدگاه

 1. DORNA می‌گوید:

  خدا را شکر الحمدالله.

  پر طرفدار Thumb up 119 Thumb down 47

  • چلچله می‌گوید:

   نمیدونم دلیل این منفی دادناتون چیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   از اینکه یه انسان اعدام نمیشه ناراحتین!!!!!!!!!!!!!!!!
   اگه شکارچی بود که خوب تایید می کردین…………
   واقعا” که همه شکارچیا عاشق خونریزین ، چه حیوان و چه انسان……………….

   پر طرفدار Thumb up 69 Thumb down 40

   • DORNA می‌گوید:

    دقیقا به تمام کامنت هایی که برای نقض حکم اعدام خدا را شکر کرده اند، دهها منفی زده اند و این طرز فکر شکارچی جماعت است.

    پر طرفدار Thumb up 65 Thumb down 36

 2. محیط بان امید عزت پور می‌گوید:

  خدایا شکر خوش خبر باشید

  پر طرفدار Thumb up 110 Thumb down 47

 3. یاشار از تبریز می‌گوید:

  دیده بان گرامی، خدا خیرت بده. واقعاً خوشحالمان کردی.

  به امید آزادی آقای غلامحسین خالدی

  پر طرفدار Thumb up 108 Thumb down 40

 4. محیطبانان محکوم می‌گوید:

  امیدواریم که همه محیطبانان محکوم به اعدام بخشیده شوند و از اعدام نجات یابند.
  واقعا خانواده مقتول توقع اعدام همچین مرد فداکاری را دارند؟!
  آیا می توانند آن دنیا جوابگو باشند که این محیط بان دلسوز اعدام شود؟!!

  پر طرفدار Thumb up 98 Thumb down 47

 5. گام سبز می‌گوید:

  با آرزوی آزادی کامل این محیط بان خادم و دلسوز

  پر طرفدار Thumb up 78 Thumb down 36

 6. حامد می‌گوید:

  خبر بسیار خوبی بود.
  امیدوارم قانون از محیط بانان هم مثل بقیه کارمندان دیگر حمایت کنه تا حداقل محیط بانان دلگرمی داشته باشند.
  ممنون دیده بان/
  قرار بود جزییات زنده گیری پلنگ تندروه و پیگیری مجوز قوشپرانی توسط اداره کل هرمزگان به اتباع قطری را هم پیگیری کنید دیده بان عزیز .
  ما همچنان منتظریم

  پر طرفدار Thumb up 62 Thumb down 31

 7. موسی یاسین زاده از آذرشهر می‌گوید:

  خدا روشکر

  ای کاش برای محیط بانان عزیز هم مصونیت قضایی قائل بشند.

  پر طرفدار Thumb up 61 Thumb down 33

 8. مهندس عیسی می‌گوید:

  اگر اثبات شود که حرکت محیط بان عمدی بوده است که باید قصاص صورت گیرد ولی اگر تعمدا نبوده است که باید آزاد شود و حتی از او تقدیر هم به عمل آید.

  پر طرفدار Thumb up 48 Thumb down 41

  • مهسا می‌گوید:

   ایشان به عنوان ضابط و پس از هشدار اقدام به شلیک به متخلف کردند و تعمدی اصلا معنی ندارد در اینجا.. دیوان عالی کشور متشکل از قضات با تجربه و داناست که با دقت و حساسیت مسایل را بررسی و حکم صادر میکنند.. همه از نقض حکم اعدام محیط بان متعهد ، آقای خالدی خوشحالیم و متشکر

   پر طرفدار Thumb up 43 Thumb down 27

  • هومن می‌گوید:

   تا کنون چند محیط بان در درگیری ها کشته شده ان؟
   چند شکارچی غیر قانونی مجازات شده؟
   اگر این شکاربان کشته میشد آنوقت برایش چه میکردن؟

   پر طرفدار Thumb up 22 Thumb down 12

 9. محیط بان کرخه می‌گوید:

  خبرخوشحال کننده ای بود امیدوارم این جمله آخر عملی شود

  پر طرفدار Thumb up 47 Thumb down 27

 10. مجید(حیوانات نگین های آفرینشند) می‌گوید:

  امیدوارم خبر آزادیشو بشنویم

  پر طرفدار Thumb up 42 Thumb down 25

 11. شاهین می‌گوید:

  خبر خوبی بود
  بارقه های امید در نزد دوستداران طبیعت ایران و مطمئناً خانواده محیط بان عزیز خالدی و همه همکاران و محیط بانان عزیز ، زنده شده است.
  فقط امیدواریم رای نقض که توسط دیوان محترم عالی کشور صادر شده و به شعبه جدید فرستاده شده است قطعی شود.

  پر طرفدار Thumb up 35 Thumb down 24

 12. محیط بان کولگ می‌گوید:

  خدا را شکر خبر خوبی بود

  پر طرفدار Thumb up 33 Thumb down 23

 13. دوستدار محیط زیست و حیات وحش ایران می‌گوید:

  اگر حمل سلاح در طبیعت بدون مجوز حمل جرم محسوب گردد دیگر شاهد چنین درگیریها و اتفاقات ناراحت کننده نخواهیم بود.
  تفنگی که مجوز دارد برای صاحبش این حق را ایجاد میکند که میتواند آنرا همه جا با خود ببرد و در روبرو شدن با محیط بانان استدلال میشود که استفاده نشده است و اینکار را مشکل میکند
  اگر حمل سلاح نیاز به مجوز داشته باشد این اتفاقات نخواهد افتاد
  در هر صورت چنین وقایعی ناراحت کننده میباشد

  پر طرفدار Thumb up 33 Thumb down 21

  • مجتبی می‌گوید:

   از شما بخاطر این پیگیری دقیق و با حوصله سپاسگذارم چون باعث دیده شدن و شنیده شدن چیزهایی میشید که شاید عده ای بهر علت میخان به حاشیه کشیده بشه و کمرنگ بشه ممنونم

   داغ Thumb up 11 Thumb down 9

   • میثم می‌گوید:

    معلوم هست دوست عزیز تا الان یا مجوز سلاح شکاری ندیدن یا با دقت نگاه نکردبن که چه عنوانی و جه محدوده ای برای حمل سلاح بر روی اون قید شده.
    درضمن حمل سلاح در مناطق تحت خفاظت طبق قانون ممنوع هست.
    قانونگذار قبل از شما به این فکر بوده.

    مشکل عدم اجرای قانون و نبود نیروی کافی برای برخورد با متخلف هست.

    پر طرفدار Thumb up 16 Thumb down 9

 14. RAPSON می‌گوید:

  سلام تبریک به تمامی دوستداران حیات وحش.. دیده بان خوشحالم کردی

  پر طرفدار Thumb up 30 Thumb down 25

 15. RAPSON می‌گوید:

  دیده بان عزیز از محیط بان تقی زاده هم خبر بگیرید هشت سال بی گناه در زندان است به امید خبر آزادیش

  پر طرفدار Thumb up 31 Thumb down 25

 16. مسعود شهرابی می‌گوید:

  خدا رو هزاران بار شاکرم
  اسلحه در اختیار محیط بان قرار گرفته تا محیط بان متخلفین از هر نوعی رو وادار به تمکین از قانون کنه اما برخی به هیچ صراطی مستقیم نبوده و به سمت محیط بان شلیک یا حمله ور می شوند و وظیفه قانون هست تا از محیط بانانی که اسلحه به دست دارد حمایت کند
  البته بهتره همه از قانون اطاعت کنند
  امیدوارم محیط بان خالدی هر چه زودتر به آغوش گرم خانواده بازگردند
  اصرار دادگاه به تایید حکم قبلی و عدم تاثیرپذیری حکم دادگاه از نظر کارشناسان و نادیده گرفتن ضابط قضایی بودن محیط بانان جای تعجب داره !
  ظاهرا برخی قضات سلیقه ای عمل کرده و طایفه گرایی یا قومیت گرایی بر قانون گرایی چیره شده است !!
  دیده بان خیلی دمت گرم خیلی خیلی خوشحال شدم این خبر بی نهایت ارزشمند بود

  پر طرفدار Thumb up 28 Thumb down 22

 17. مملی می‌گوید:

  دوستانی که از بارقه های امید در دلتان خرسند میشوید از انصاف و جوانمردی بدور است که حتی یکنفر هم یادی از خانواده محترم مقتول نکند. البته که بنده هم از قصاص نشدن یک انسان خوشحال میشوم و اعتقاد دارم خون را با خون نباید شست اما انتظار دارم سازمان محترم محیط زیست به کارکنانش قبل از اعطای اسلحه نحوه به کارگیری سلاح را آموزش دهد تا دیگر شاهد داغدار شدن خانواده ای نباشیم
  دوستان گرامی آیا ارزش بز از انسان بالاتر است که بخاطرش برادرکشی میکنید ؟
  آیا سزای کشتن بز کوهی گلوله در قلب است ؟
  کجای قانون آمده که مامور دولت اجازه دارد بخاطر تخلف یک شخص خاطی او را در همان لحظه تخلف به اشد مجازاتش برساند جای بسی تامل و تاسف دارد

  پر طرفدار Thumb up 37 Thumb down 29

  • مهسا می‌گوید:

   الان که دست اش از دنیا کوتاه است..، خدا بیامرزتش و امیدوارم عبرتی باشد برای سایرین که به خاطر شکار ، خود و خانواده اش و خانواده و مردمی را آزار ندهد.

   پر طرفدار Thumb up 30 Thumb down 27

  • حامد می‌گوید:

   دوست عزیز آیا این مرحوم متوجه نبوده که در عالی ترین منطقه حیات وحش کشور (پارک ملی دنا که اتفاقا ذخیره گاه زیست کره هم هست) شکار ممنوع بوده؟ و اصولا نباید برای شکار اقدام میکرده؟؟؟
   چرا ابتدا این گروه ۴ نفره شکارچیان اقدام به تیراندازی به سمت محیط بانان عزیز کردند؟؟
   محیط بان هم فقط داشته وظیفه اش رو انجام میداده نه چیز بیشتر

   پر طرفدار Thumb up 28 Thumb down 25

 18. مهسا می‌گوید:

  خداروشکر
  امیدوارم به زودی خبر آزادی محیط بان خالدی رو بشنویم
  دیده بان محترم ، ممنون از خبر خوش…

  پر طرفدار Thumb up 30 Thumb down 23

 19. Nature می‌گوید:

  آخه این یعنی چی که یه محیط بان مسلح باشه ولی نتونه در موقع لزوم ازش استفاده کنه؟!
  این همه اشرار که در مرزهای شرقی در درگیری با پلیس کشته میشن مگه برای پلیسا حکم اعدام میدن ؟!
  باور کنین که این اشرار تفاوت چندانی با بقیه اشرار نداره. کسی که برای فرار با سلاح ژ۳ به سمت مامور محیط بانی شلیک میکنه قصدش چیه؟؟؟
  نمیخاد که فقط زخمیش کنه، کسی که شلیک میکنه احتمال هر اتفاقی رو میده، میدونه که شلیک اون گلوله ممکنه محیط بانو بکشه.
  در ضمن حکم اعدام برای انسانی که یه عمر برای دفاع از منافع ملی تلاش کرده بی معنیه و حتی در صورت اثبات گناهکار بودن چرا یه مامور آبرومند دولت باید به شیوه یه قاتل جانی قصاص بشه.

  پر طرفدار Thumb up 30 Thumb down 25

 20. محیطبان می‌گوید:

  با دیدن این خبر خوشحال شدم و اشک چشمانم را گرفت.
  انشاء برای هیچکدام از همکاران عزیزم در هر نقطه مملکت هستند شاهد چنین اتفاقی نباشیم و متخلفین شکار و صید در هنگام برخورد با محیطبانان تسلیم قانون شوند و تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
  برای خانواده آن مرحوم صبر جمیل و برای شادی روح مرحوم غفران الهی آرزومندم

  پر طرفدار Thumb up 27 Thumb down 14

 21. ساز مخالف می‌گوید:

  بمیرم برای این محیطبان خالدی که بخاطر انجام وظیفه باید چندین سال زندانی بشه و انقدر عذاب بکشه
  آرزو میکنم زودتر به آغوش خانوادت برگردی محیطبان خالدی عزیز

  پر طرفدار Thumb up 36 Thumb down 25

 22. داریوش می‌گوید:

  این کافی نیست باید خسارات سالهایی که در زندان بوده به اون داده بشه همچنین خالدی باید تشویق بشه

  پر طرفدار Thumb up 43 Thumb down 30

 23. hamed می‌گوید:

  ارزش جون یک انسان با کل وحشی مساویه ؟!!!!!

  داغ Thumb up 21 Thumb down 31

 24. احساس می‌گوید:

  خدا به همه ی محیط بانها رحم کنه
  من یه سوال دارم
  خالدی چه اعدام می شد چه نمی شد در این مدت طولانی روزی یه بار نمرده؟

  پر طرفدار Thumb up 26 Thumb down 16

 25. مهدی:حامی حیات وحش می‌گوید:

  ضمن آرزوی امرزش و مغفرت برای متخلفی که در این حادثه فوت شده است و آرزوی تایید نقض حکم اعدام محیط بان خالدی بنظر میرسد دستهای مشکوکی در کار است که ۳ بار پی در پی با وجود رد حکم از سوی دیوان عالی کشور باز هم دادگاه بدوی برحکم اعدام اصرار میورزد…

  پر طرفدار Thumb up 29 Thumb down 16

 26. کوشان مهران می‌گوید:

  در دوران شکوه امپراتوری روم که دریای مدیترانه را بدل به یک دریاچه رومی نموده بود آنگونه یک شهروند رومی دارای ارزش واعتبار بود که گهگاه پیش می آمد در برابر تعداد زیادی راهزن، یک سرباز رومی شمشیر بر می کشید و کسی جرات دست بلند نمودن بر وی نداشت.
  ********************************************************
  چهاردهم جمادی الاولی ۱۳۰۷ قمری
  …( روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه) درب خانه رفتم… فرمایش همایونی از این قرار بود: ما در زمان میرزا تقی خان (امیر کبیر) قشون داشتیم در صدارت میرزا آقا خان هم بد نبود و همچنین متدرجا تا زمان میرزا حسین خان سپهسالار جوری بود و حالا نایب السلطنه ( کامران میرزا ) حقیقه به قشون نمی رسد از فردا بنشینید مجلس کنید قشون را به اردو ها تقسیم کنید و منظم کنید اگر شخص قابلی بود در جواب عرض می کرد قربانت شوم نایب السلطنه بقشون می رشد قشون همان است که در زمان میرزا تقی خان بود منتهی این است صاحب منصبان قشون اوایل دولت شما انهایی بودند که با عباس میرزا جدتان و محمد شاه پدرتان جنگ ها با روس و عثمانی و افغان و ترکستان نموده بودند و همانطور متدرجا که آنها مردند بجای انها … ها و الواط و اطفال امیر و سردار صاحب منصب شدند قشون شما معیوب شد.

  *******************************************************

  محیط بان بت نیست و او نیز همچون دیگر ایرانیان دارای ویژگی های است که حاصل زیستن در این اجتماغ می باشد ولی این وضع مامور نگهداشتن نیست.

  داغ Thumb up 26 Thumb down 34

  • نایب السلطنه می‌گوید:

   کسی از محیط بان بت نساخته
   این شما هستی که داری از شکارچی جماعت بت می سازی!

   داغ Thumb up 26 Thumb down 29

   • کوشان مهران می‌گوید:

    آیینه چون نقش توبنمود راست
    خود شکن، آیینه شکستن خطاست

    پر طرفدار Thumb up 26 Thumb down 22

    • کوشان مهران می‌گوید:

     روزی در انجمنی که بزرگان حضور داشتند گفت و گو از معانی بکر و تازه در اشعار متأخّرین شده بود، جوانی که به … موصوف بود، در آن بزم نشسته به صائب گفت: هر معنی بکری را که شاعران عصر گمان می‌کنند بکر و تازه است، شعر کهنه‌ای است و از قدما برداشته به خود بسته‌اند و در این عصر شاعران مطلقا معنی تازه‌ای ندارند!

     صائب بالبدیهه این بیت را بسرود و حاضران بخندیدند و آن جوان سخت منفعل شد:

     شاعران در شعر مضمون‌های رنگین بسته‌اند هست مضمـون نبستـه بند تنبان شما!

     داغ Thumb up 10 Thumb down 16

     • حمید می‌گوید:

      دوست قدیمی
      انصافا بهترین پاسخ همین داستان صایب تبریزی بود گویا و واضح

      داغ Thumb up 6 Thumb down 13

     • نایب السلطنه می‌گوید:

      واقعن تاسفبار هست که وقتی شما جوابی ندارید به دنبال هتاکی و توهین میروید که تنها شخصیت و ذات خود را نشان دهید
      این نیز بگذرد چون میگذرد غمی نیست
      خیلی وقته جون سخت شدم

      داغ Thumb up 9 Thumb down 9

   • مهسا می‌گوید:

    با نظر کاربر محترم، نایب السلطنه، موافقم.

    داغ Thumb up 15 Thumb down 13

    • علیرضا از نطنز می‌گوید:

     من هیچ وقت نمیفهمم جناب آقای مهران منظورشون چیه!!!!

     پر طرفدار Thumb up 14 Thumb down 10

     • امین می‌گوید:

      آقای علیرضا از نطنز

      کلا سبک نوشتار آقای مهران یه مدلیه که خواننده متوجه نشه چی نوشته فکر کنن خیلی نوشتار غنی و پرمحتواییه !!!
      ولی فکر کنم بیشترشو خودشونم متوجه نمیشن چی نوشته

      پر طرفدار Thumb up 16 Thumb down 10

 27. ابومسلم طهمورثی میمندی می‌گوید:

  انشالله آقای غلام حسین خالدی زودتر آزاد بشه و بیشتر از این خانوادشو چشم انتظار نزاره
  کوه دنا چشم انتظار دیدار اوست

  پر طرفدار Thumb up 19 Thumb down 15

 28. شکاربان می‌گوید:

  امیدوارم این به اصطلاح قانون نیم بند که شکاربان را تبدیل به تماشاگر شکارکش ها نموده هر چه زودتر بازنگری اصلاح گردد، چرا که می بایست یک مامور و شکاربان برای حفاظت از حیات وحش و خود می بایست حق تیراندازی داشته باشد و همچنین به پیشرفته ترین تجهیزات روز از قبیل تفنگ دوربین دار، دوربین های دید در شب، جی پی اس، خودروهای پر قدرت و سرعت و سایر ادوات مورد نیاز را همانند یک” کماندو ” همراه داشته باشد، آنگاه هیچ متخلف و شکارکشی جرات ورود به مناطق قرق و حفاظت شده را به خود نمی دهد
  به امید آنکه سازمان پیش از آنکه خیلی دیر شود زودتر کاری در این زمینه انجام دهد.

  پر طرفدار Thumb up 31 Thumb down 21

 29. محسن می‌گوید:

  انسانها همیشه خوب و بد دارند چه میخواهد محیط بان باشد و چه شکارچی

  پر طرفدار Thumb up 17 Thumb down 12

 30. چغوک می‌گوید:

  یک سوال :
  چرا قانون گذاران برای مناطق حساسی مثل پارک های ملی ” حکم تیر ” صادر نمی کنند ؛ منظورم قرار دادن تابلویی در ابتدای ورودی این مناطق است به این مضمون که اگر در محدوده ی پارک شخصی غیر از محیط بانان مسلح باشد ، محیط بانان طبق قانون بتوانند او را بدون اخطار قبلی هدف قرار دهند .
  یعنی صرف مسلح بودن هنگام ورود به پارک جرم تلقی شده و احساس ناامنی زیادی برای شکارچیان ایجاد کند .

  پر طرفدار Thumb up 26 Thumb down 20

 31. سرپلی دبیر موسسه حیات وحش استان کرمانشاه می‌گوید:

  از اینکه جلوی اعدام این محیط بان گرفته شده بسیار خوشحالم
  ایشان به وظیفه ش عمل کرده امیدوارم هرچه زودتر آزاد شود

  داغ Thumb up 14 Thumb down 16

 32. ali می‌گوید:

  خبرگزاری ایسنا، به نقل از محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داده است ایران در چند سال گذشته به دلیل بی تدبیری مسئولان، بیش از ۹۵‌درصد ذخیره جانوری خود را از دست داده است.

  پر طرفدار Thumb up 14 Thumb down 8

 33. Nature می‌گوید:

  نود وپنج درصد!!!!!!
  حالا کی باید جواب این فاجعه رو بده؟؟؟

  داغ Thumb up 8 Thumb down 9

 34. حمید موسوی می‌گوید:

  خدایا شکرت
  به امید روزی که خونوادش آزادیشو جشن بگیرن

  داغ Thumb up 11 Thumb down 11

 35. سید می‌گوید:

  واقعا خنده اوره!!به این کار نداشته باشین که کی شکارچی هست و کی مخالف به این رای توجه کنین در هدف گیری نقطه مورد اصابت تردید هست؟؟کجای قانون بکارگیری سلاح گفته از همون ابتدا تیراندازی کمر به بالا بکنین؟ از پشت بهش تیراندازی کرده بدون اینکه درگیری خاصی بوجود بیاد عجب دنیایی!از طرفی الان کاملا متوجه شدم اونایی که اسم خودشون رو طرفداران سر سخت حیاط وحش گذاشتن و میان نظر میدن چجور افکاری دارن و منطقشون بر چه اساسیه.

  پر طرفدار Thumb up 15 Thumb down 10

 36. محیط بان دنا می‌گوید:

  با سلام
  خدمت تمامی دست اندر کاران این تلاش بزرگ که واقعا زحمت فروان کشیده اند تا چنیین حکمی صادر شود به خصوص برادر عزیز وزحمتکش جناب آقای انصاری
  امید است به خداوند بزرگ در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید انشاء اله

  داغ Thumb up 11 Thumb down 10

 37. فردین حکیمی می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  خبر مسرت بخشی و امیدوار کننده ای برای جامعه محیط بانان و دلسوزان محیط زیست بود. امیدوارم حمایت های قانونی از محیط بانان مثل سایر ضابطین دادگستری بعمل آید و این زحمتکشان با دلگرمی و انگیزه بیشتری با متخلفان شکار و صید و … برخورد و از محیط زیست کشور که متعلق به همه شهروندان است ، حفاظت کنند.

  پر طرفدار Thumb up 12 Thumb down 8

 38. حافظان طبیعت می‌گوید:

  بد بختی اینجاست که میگن طرف در حال فرار بوده هیچ کس از این آقایون اونجا نیست که ببینه این شکارچیا وقتی تو کوه بهشون میرسی چه موجوداتین اگه رفت صد متر اونور سنگر گرفت چه جوری می بندنت به گلوله هیچ رحمی هم ندارن در صورتی میدونن محیط بان داره انجام وظیفه میکنه و به خاطر شکار غیر مجاز اعدام نمیشن .

  داغ Thumb up 16 Thumb down 15

 39. بالابان می‌گوید:

  به عنوان یک طبیعت دوست وشکارچی تروفه از اینکه یک هموطنم در غالب مامور محیطبان از چوبه دار رهایی پیدا میکنه و خانواده دیگری داغ دار نمیشه و به هم نمیخوره (اونم فقط بخاطر یک راس کل ) بسیار خوشحالم !!!
  دوستان شکارچی یادتون باشه که این فرد ماموره و در حین انجام وظیفه بوده وبیگناهه برای جلوگیری از این قبیل حوادث باید از عوامل باز دارنده و روشهای جدید حفاظت بهره برد

  پر طرفدار Thumb up 10 Thumb down 4

 40. محمد 13 می‌گوید:

  شکارچی عزیز هرکی که هستی باش!

  ما از مرگ تو خوشحال نیستیم!

  اما میبینی که چطور هم خودت رو به درد سر انداختی هم محیط بان رو وهم پوشش جانوری رو؟

  من قبلا هم تو این سایت اشاره کردم

  پدر من چهار عمو داره که هرسه شکارچی و یک دایی شکارچی هم داره

  از اون چهار عمو دوتاش فرزند پسرشونو تو تصادف از دست دادن!
  یکی دیگه همسرش خودکشی کرد

  اونی که هیچیش نشد نوه ی کوچکش دیابت گرفت

  پس به این توجه کنید که تو این کمبود پوشش جانوری

  شکار مجاز یا غیر مجاز درست نیست

  پر طرفدار Thumb up 21 Thumb down 16

 41. ایمان می‌گوید:

  محیط بانان در خط مقدم و روبروی شکارچیان هستند برای پاسداشت طبیعت کشورمان ایران؛ باید شرایط قانونی در جهتی هدایت شود که این افراد در هنگام رویارویی نگران شرایط قانونی نباشند.
  هدف مشخص است حفظ و حراست از طبیعت.
  اینکه یک محیط بان خود را در راه حفظ سرمایه عظیم تنوع زیستی کشور در مقابل گلوله قرار میدهد و در شرایط ناخواسته درگیری با شکارچی متخلف تبادل آتش میکند کاملا قانونی است؛ ولی اینکه در این کشور محیط بان را حکم اعدام میدهند کاملا نشان بی عدالتی است.
  اگر قانون در دادگاه ها پشت محیط بانان را خالی کند و این شرایط را رقم زنند دیگر کم کم به سمتی خواهیم رفت که محیط بانی به دیده بانی تبدیل شود.
  امروز در ایران با توجه به شرایط خطرناک زیستی حیوانات و گیاهان؛ ما نیازمند قوانینی هستیم که حداقل افراد شاغل در این حرفه را از گزند قدرت و اعمال فشار دور نگه دارد.

  داغ Thumb up 11 Thumb down 10

 42. مصطفی می‌گوید:

  خبری بسیار خوشحال کننده بود ولی نه اینکه عده ای در مورد شکار نظر به اینکه کشتن شکارچی ویا محیط بان از خون حیوانات مباح تر باشد میدهند شاید خیلی از قانون وجریان حق زندگی این دو قشر خبری ندارند وبا نظراتی که ارایه میدهند بر تشدید این اختلافات دامن میزنند گویی که طبیعت را عرصه جنگ و خونریزی دو گروه قرار داده اند وقتی که در سایت حیات وحش دنا خبر از فروش گوشت شکار به صورت علنی مینویسد آیا این خبر از حفاظت میدهد؟ یا از نظارت ضعیف خبر میدهد ؟ وقتی که چنین مسائلی در خصوص جریان حفاظت از محیط زیست صحت داشته باشد دیگر جای هیچ گونه نظریه بر علیه شکارچی و کشتن او نیست .به امید روزی که محیط بان و شکارچی هردو در حفظ محیط زیست و حیات وحش از هیچ تلاشی مضایقه ننمایند

  داغ Thumb up 7 Thumb down 7

 43. نبی اله قائدرحمتی می‌گوید:

  ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم مرحوم محمد پایه گذار؛ محیط بانان انسانهائی بسیار مهربان هستند که برا ی دفاع از حیات وحش سلامتی خود را هم به خطر می اندازندبطوریکه تاکنون بیسش از یکصدشهید وتعداد زیادی جانباز تقدیم حراست وحفاظت از محیط زست ایران اسلامی نموده است ؛آیا ممکن است جان انسان ها که اشرف مخلوقات هستند برا ی این قشر زحمت کش مهم نباشد؟ متاسفانه درحوزه محیط زیست قوانین جامع وکاملی نداریم که این امر نیازمند توجه مجلس است.به عنوان ملتی مسلمان احکام قضائی باید با توجه به قانون وشرع مقدس اسلام صادر شوند ؛محیط با ن خالدی در آن حادثه در حال ماموریت وانجام وظیفه بوده است؛وبا توجه به اینکه وی کارمند دولت وضابط دادگستری است بدون اینکه قصد داشته باشد جان کسی را به خطر بیندازد ولی متاسفانه این اتقاق ناگوار رخ می دهدکه دیوان عدالت اشارات مهم وتاثیر گذاری داشتند.اما گذشته از همه این صحبت ها قرآن کریم همیشه مارا به عفو و بخشش دعوت کرده ومردم لر ؛زبان زد گذشت؛مهربانی و دلسوزی هستندبرای ماهم در محیط زیست استان لرستان اتفاقی کاملا مشابه پیش آمدکه با توجه به مطالب فوق الذکر و بزرگواری خانواده مقتول ؛محیط بان مورد عفو قرار گرفت.
  مامحیط بانان از خانواده محترم وداغدارمحمد پایه گذار انتظار داریم بدون در نظر داشتن حکمی که در نهایت صادر خواهد شد به عنوان لر بزرگ و باتوجه به نزدیک شدن به ایام سال نو غفو و بخشش خود را شامل حال آقای خالدی و خانواده اش گردانندکه انشاء الله باعث رضایت وخشنودی خداوند متعال وشادی روح آن مرحوم نیز خواهد شد.

  داغ Thumb up 5 Thumb down 7

 44. بهنام می‌گوید:

  خوبه که در اظهارات امده مقتول در حال فرار و بدون سلاح بوده محیط بانان عزیز این رسم مروت نیست که به شخص در حال فرار گلوله گرم در قلبش بنشانید

  پر طرفدار Thumb up 17 Thumb down 2

 45. شیرین می‌گوید:

  محیط بان باید هر چه زودتر آزاد بشه و بره پیش خانوادش این چند سال
  زندان هم بنظر من ظلم در حق محیط بانی که بخاطر منافع من و شما
  مجبور به این کار شده،، اون از جون خودش و از محیط زیست کشورمون
  دفاع کرده ،،، امیدوارم رای عادلانه باشه ، چون اگر حتی جریمه این محیط بان
  عزیز ده سال هم حبس باشه بنظر من اصلا عادلانه نیست “” با این کار فقط
  شکارچیای غیر مجاز و خوشحال کردیم و بس”" . چطور با کشتن این همه حیوان
  از پلنگ گرفته تا پرنده … مجازاتها سنگین نیست که کسی دیگه جرات نکنه
  این حیوانات رو بکشه

  موافقم / مخالفم Thumb up 2 Thumb down 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>