دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲  بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۸۳ ـ ۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۲  سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ دستورالعمل قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

ب ـ قانون: قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی ـ مصوب ۱۳۸۴

پ ـ کارکنان و مأموران سازمان: آن دسته از کارکنان شاغل غیرستادی سازمان که در زمینه حفاظت محیط زیست، کنترل مناطق، کشف، تعقیب جرایم ناشی از قوانین و مقررات شکار و صید و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت دارند.

ت ـ کاشف: کسی که نگهداری، حمل و نقل، ورود و خروج و به طور کلی شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست محیطی را کشف می‌نماید و به مأموران سازمان در واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌کند و زیر صورتجلسه مربوط را امضاء می‌نماید.

ماده۲ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به منظور اجرای قانون هر ساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزینه‌ای خود پیش بینی و مطابق مقررات این دستورالعمل مصرف نماید.

ماده۳ـ مبنای محاسبه حق کشف، هفتاد درصد (۷۰%) بهای جانور وحشی شکارشده طبق مصوبات شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد که به شرح زیر قابل پرداخت است:

الف ـ کارکنان و مأموران سازمان در امر کشف تخلفات و جرایم زیست محیطی معادل بیست‌و‌پنج ‏درصد (۲۵%) بهای جانوران وحشی.

ب ـ کارکنان و مأموران سازمان در امور جلوگیری از تخلفات و جرایم معادل سی و پنج درصد (۳۵%) بهای جانوران وحشی.

پ ـ کارکنان و مأموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل ده‌درصد (۱۰%) بهای جانوران وحشی.

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور در این ماده در دو یا چند عنوان سهیم باشند، فقط حق دریافت سهم بیشتر را دارند.

تبصره۲ـ در مواردی که اشخاص مذکور در هر یک از بندهای این ماده بیش از یک نفر باشند، سهم مقرر به نسبت فعالیت و میزان مشارکت آنان حسب مورد به تشخیص مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ذی‌ربط یا رییس اداره شهرستان مربوط تعیین خواهد شد.

ماده۴ـ علاوه بر مواد مندرج در ماده(۳) و بندهای آن، سازمان موظف است از محل اعتبارات مصوب که به این منظور اختصاص می‌یابد حسب مورد و به تشخیص رییس سازمان یا نماینده وی نسبت به پرداخت خسارات یا دیه و سختی کار به مشمولین قانون به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ به هر یک از کارکنان و مأموران سازمان که ضمن انجام وظیفه یا مأموریت محوله مصدوم یا مجروح شده و تحت مداوا قرار می‌گیرند با ارایه مدارک مثبته علاوه بر دیه یا ارش قانونی، حداکثر تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در صورتی که صدمه وارد شده منجر به نقص عضو آنان شود معادل دیه یا ارش عضو ناقص شده.

ب ـ به خانواده کارکنان و مأمورانی که در جهت انجام وظایف قانونی و مأموریت محوله به منظور جلوگیری، کشف، تعقیب جرایم شکار و صید و در حین برخورد با متخلفین جان خود را از دست می‌دهند علاوه بر دیه حسب مورد حداکثر تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

پ ـ به کارکنان و مأمورانی که در اجرای وظایف قانونی محوله به ویژه کشف، تعقیب جرایم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالی شده‌اند حداکثر بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

ت ـ به کارکنان و مأمورانی که هنگام کشف، تعقیب جرایم، شکار و صید براثر درگیری با متخلفان به حکم قطعی مراجع قضایی به پرداخت دیه محکوم می‌شوند، معادل مبلغ دیه مندرج در حکم مزبور.

ث ـ به کارکنان و مأمورانی که انجام وظایف آنها با سختی شرایط کار موضوع بند (خ) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری ـ مصوب ۱۳۴۵ـ همراه است فوق‌العاده‌ای به همین عنوان قابل پرداخت است.

تبصره ـ دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

0
0
  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>