دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید، از آن تاریخ لازم الاجرا بوده و مرجع تفسیر و اصلاح آن ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.

۱- در این دستورالعمل (یگان) به جای (یگان حفاظت)، (ناجا) به جای (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، (مقررات استخدامی ناجا) به جای (قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) (مصوب «آزمایشی» ۲۷/۴/۱۳۷۴کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی)، (قانون ناجا) به جای (قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و (ستاد کل) به جای (ستاد کل نیروهای مسلح) استفاده می شود.

۲- نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها که به لحاظ اهمیت، گستردگی و یا ویژگی خاص، نیازمند یگان حفاظت باشند می توانند مطابق این دستورالعمل در خواست تشکیل یگان حفاظت نماید در صورتی که ضرورت تشکیل یگان حفاظت به تصویب نرسید، حفاظت آنها کماکان توسط ناجا تاّمین خواهد شد.

۳- نحوه تشکیل یگانها و تعیین ماموریت و وظایف آنها به شرح ذیل می باشد:

۱-۳ دستگاه متقاضی، در خواست ایجاد یگان و ساختار کلی، ماموریت و وظایف یگان را به وزارت کشور و ناجا منعکس می نماید.

۲-۳ وزارت کشور پس از اخذ نظر ناجا (و عنداللزوم سایر مراجع ذیربط) نتایج بررسی خود را به همراه نظر ناجا، جهت تصمیم گیری به ستاد کل ارایه می دهد .

۳-۳ در صورت موافقت ستاد کل با ایجاد یگان، ساختار کلی، ماّموریت و وظایف آن به تصویب رئیس ستاد کل می رسد.

۴-۳ آن دسته از کارکنان یگانها که حسب تایید ناجا، آموزش لازم را دیده باشند، در حوزه ماموریت و در حدود وظایف خود ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تذکر: یگانهای حفاظت موجود ( گاردها ) نیز می بایست به شرح فوق عمل نمایند .

۴- تابعیت و ضوابط اداری و استخدامی یگانها و کارکنان آنها به صورت ذیل می باشد:

۱-۴ یگانها در شرایط عادی در تابعیت دستگاه ذیربط می باشند و در شرایط خاص به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح و یا شورای امنیت کشور تحت کنترل عملیاتی ناجا قرار می گیرند.

۲-۴ مقررات اداری و استخدامی کارکنان یگانها (به غیر از کارکنان نیروهای مسلح) مقررات جاری دستگاه می باشد .

۳-۴ دستورالعمل انضباطی یگانها با پیشنهاد ناجا و پس از بررسی در وزارت کشور به تصویب ستاد کل می رسد.

۴-۴ فرماندهای یگانها و بخشی از کارکنان یگانها که به تشخیص ناجا به صورت قطعی بایستی از کارکنان ناجا باشند بر مبنای جداول و سهمیه مصوب تحت ضوابط ماده ۸۵ مقررات استخدامی ناجا و تبصره های آن (خدمت تحت امر) توسط ناجا تاَمین می شوند.

۵-۴ کلیه هزینه های اداری _ نیروی انسانی و عملیاتی یگانها بر عهده دستگاههای کشوری است.

۵- وظایف خاص ناجا و وزارت کشور در ارتباط با یگانها به شرح ذیل می باشد:

۱-۵ خط مشی کلی حفاظتی و انتظامی یگانها در چهارچوب سیاستهای ابلاغی ستاد کل با پیشنهاد ناجا و تصویب شورای امنیت کشور تعیین می گردد.

۲-۵ خطمشی اجرائی برنامه های جفاظتی و انتظامی توسط ناجا تهیه و ابلاغ می شود و ناجا بر اجرای آن نظارت می نماید.

۳-۵ ساختار سازمانی یگانها، بر مبنای ساختار کلان مصوب ستاد کل، پس از پیشنهاد توسط ناجا که با همکاری سازمان ذیربط نهیه شده می بایست به تاَیید وزیر کشور برسد .

۴-۵ لباس، علایم و نشانهای یگانها پس از کسب نظر سازمان ذیربط با پیشنهاد ناجا به تصویب وزیر کشور می رسد.

۵-۵ آموزش حفاظتی، تسلیح و تجهیز تخصصی یگانها با رعایت تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون استخدامی ناجا و با همکاری دستگاه ذیربط برعهده ناجا می باشد و صدور مجوز حمل سلاح نیز توسط حفاناجا و پس از استعلام صلاحیت از حراست سازمان مربوط صورت می گیرد ، سایر امور حفاظت اطلاعات برعهده حراستهای ذیربط است.

۶-۵ فرماندهان یگانها از میان پرسنل انتظامی یا نظامی با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط فرمانهد ی ناجا ، پس از اغلام موافقت ستاد کل ، نصب می شوند.

۶- ضوابط اجرای مواد ۱۶۵ و ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه نیز همین دستورالعمل می باشد .

۷- این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید، از آن تاریخ لازم الاجرا بوده و مرجع تفسیر و اصلاح آن ستاد کل می باشد.

0
0
  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>