تعیین‌ گونه‌های جانوران‌ وحشی مشمول‌ قانون‌ شکار و صید و ط‌بقه‌بندی آنها

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): جانوران‌ وحشی‌ مشمول‌ بند (ت‌) ماده‌ ۳ قانون‌ شکار و صید به‌ استناد مصوبه‌ شماره‌ ۱۶۸ مورخ‌ ۷۸/۶/۳ شورای عالی حفاظ‌ت‌ محیط‌ زیست‌ بشرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:

الف‌ـ پستانداران‌ وحشی‌

۱ـ گونه‌های‌ منقرض‌ شده‌:

شیر آسیائی‌ ـ ببر مازندران‌

۲ـ گونه‌های در معرض‌ خطر انقراض‌:

یوزپلنگ‌ ـ گورخر ـ خرس‌ سیاه‌ـ گربه‌ پالاس‌ـ گربه‌ شنی‌ـ شاه‌ روباه‌ـ روباه‌ ترکمنی ـ انواع‌ دلفین‌هاـ انواع‌ نهنگ‌هاـ گاو دریایی.

۳ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:

پلنگ‌ـ گوزن‌ زرد ایرانی‌ـ سیاه‌ گوش‌ـ کاراکال‌ـ گربه‌ جنگلی‌ـ خرس‌ قهوه‌ای‌ـ مرال‌ ـ شوکاـ جبیرـ آهوـ انواع‌ قوچ‌ و میش‌ وحشی‌ـ روباه‌ شنی‌ـ فک خزری.

۴ـ گونه‌های غیر حمایت‌ شده‌ (عادی):

کل‌ و بز وحشی‌ ـ انواع‌ سمورـ سنجاب‌ـ شنگ‌ (سگ‌ آبی‌)، گرگ‌ـ شغال‌ـ روباه‌ معمولی‌ کفتارـ گورکن‌ـ گراز (خوک‌ وحشی‌) ــ خرگوش‌ـ انواع‌ رودک‌ـ نوتریاـ انواع‌ موش‌خرما(نمس‌، راسو )ـ پایکا(خرگوش‌ موش‌)ـ تشی‌.

ب‌ـ پرندگان‌ وحشی

۱ـ گونه‌های‌ در معرض‌ خطر انقراض‌:

پلیکان‌ خاکستری‌ـ عروس‌ غازـ قوی‌ کوچک‌ـ درنای‌ سیبری‌ـ باکلان‌ کوچک‌ـ گیلانشاه‌خالدارـ عقاب‌ شاهی‌ـ عقاب‌ ط‌لایی‌ـ عقاب‌ دریائی‌ دم‌ سفیدـ عقاب‌ ماهی‌ خوارـ هماـ شاهین‌ـ بحری‌ـ بالابان‌ـ لاچین‌ـ میش‌مرغ‌ـ هوبره‌ـ سیاه‌خروس‌ـ اردک‌ سرسفیدـ اردک‌ بلوط‌ی‌.

۲ـ گونه‌های‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:

پلیکان‌ سفیدـ فلامینگوهاـ درناهاـ قوهاـ حواصیل‌هاـ لک‌ لک‌هاـ غواص‌هاـ باکلان‌ مارگردن‌ـ غاز پیشانی‌ سفید(کوچک‌)ـ غاز پازردـ اردک‌ تاج‌ دارـ اردک‌ مرمری‌ـ اردک‌ چشم‌ ط‌لائی‌ اردک‌ سرسیاه‌ـ اردک‌ دم‌ درازـ مرگوس‌هاـ اسکوترهاـ خروس‌ کولی‌ دشتی‌ـ بوتیمارکوچک‌ـ زنگوله‌ بال‌ـ کبک‌ دری‌ـ دراج‌ـ جیرفتی‌ــ قرقاول‌ـ کاکائی‌ دودی‌ـ کاکائی‌ چشم‌ سفیدـ یلوه‌ حنائی‌ـ میناـ دارکوب‌ سبزراه‌ راه‌ـ کوکوی‌ خالدارـ پرستوـ بلبل‌ـ سارصورتی‌ ـ کلیه‌ پرندگان‌ شکاری‌ و گوشتخوار از قبیل‌ سایر عقابهاـ بازهاـ قوش‌هاـ قرقی‌هاـ کرکس‌هاـ بوف‌ و جغدهاـ کورکورهاـ سنقرهاـ سارگپه‌.

۳ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ (عادی‌):

کبک‌ـ تیهوـ بلدرچین‌ـ کوکرهاـ باقرقره‌ (قره‌ قویلوق‌)ـ ابیاـ نوک‌ درازـ توکاـ دودوک‌ـ کشیم‌هاـ سایر انواع‌ غازهاـ سایر انواع‌ مرغابی‌هاـ آنقوت‌ـ چنگرـ کبوترـ فاخته‌ـ قمری‌ـ چکاوک‌ـ زرده‌ پره‌ مزرعه‌ـ زرد پره‌سرسیاه‌ـ سارـ سهره‌ و سایر پرندگان‌ که‌ در بندهای‌ ۱ و ۲و ۴ پرندگان‌ وحشی‌ (ب‌) این‌ آگهی‌ ذکرنشده‌اند.

۴ـ گونه‌های‌ زیانکار:

انواع‌ گنجشک‌ـ کلاغ‌ سیاه‌ و کلاغ‌ ابلق‌

ج‌ـ خزندگان‌ وحشی:

۱ـ گونه‌های‌ در معرض‌ خط‌ر انقراض‌:

تمساح‌ ایرانی‌ (گاندو)ـ انواع‌ لاک‌ پشت‌ دریائی‌

۲ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:

بزمجه‌ـ وارانوس‌هاـ لاک‌ پشت‌ خاکزی‌ـ لاک‌ پشت‌ مردابی‌ـ افعی‌ شاخدارـ افعی‌دماوندی‌ـ افعی‌ تکابی‌ـ افعی‌ زنجانی‌ـ کک‌ مارـ کور مار خوزستانی‌ .

۳ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ عادی‌:

انواع‌ دیگر لاک‌ پشت‌هاـ انواع‌ دیگر مارها.

دـ آبزیان‌

۱ـ گونه‌های‌ درمعرض‌ خطر انقراض‌:

ماهی‌ کورغار (کور ماهی‌)ـ آفینوس‌های‌ آبهای داخلی.

۲ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:

ماهی‌ آزادـ ماهی‌ قزل‌ الاـ اردک‌ ماهی‌ـ باربوس‌ها.

۳ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ (عادی‌):

سایر ماهیان‌ آب‌ شیرین‌ و شوری‌ که‌ در آبهای‌ داخلی‌ ومصب‌ رودخانه‌ها یافت‌ می‌شوند.

هـ ـ دوزیستان‌

۱ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:

سمندر جویباری‌ ایران‌ـ قورباغه‌ مردابی‌ جنگلی‌.

+1
0
  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>