اجرای برنامه جامع مدیریت تالاب ها با رویکرد مدیریت زیست بومی

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای سند توسعه طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: نتایج طرح حفاظت از تالاب ها حاصل فعالیت ۸ ساله در مجموعه دستگاه های اجرایی است و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان ملل به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به کارکردهای تالاب و نقش آن در حلقه های بهم پیوسته حیات گفت: در ۵۰ سال گذشته رویکردهای مدیریتی متنوعی در دنیا دنبال می شود که مدیریت زیست بومی به عنوان راهبرد در مدیریت یکپارچه منابع آب،‌ زمین و معیشت مردم قابل اهمیت است.

به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت یکپارچه زیست بومی فقط ماموریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست بلکه سازمان به عنوان متولی،‌ راهبری سازمان های دیگر را به عهده می گیرد که در این حوزه نقش ایفا می کنند.

معاون رییس جمهور افزود:سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت تالاب ها بر مشارکت جوامع محلی تاکید ویژه دارد.

محمدی زاده از پیاده سازی رویکرد مدیریت زیست بومی در بسترهای قانونی کشور خبر داد و گفت: این رویکرد در بند الف ماده ۶۷ قانون برنامه چهارم توسعه و بند الف ماده ۱۹۱،۱۹۳ و ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان راهبرد قطعی دیده شده است.

تدوین برنامه جامع مدیریت تالاب ها

وی با بیان اینکه از ساختار عملیاتی و اجرایی در حوزه مدیریت تالاب ها به سمت بستر سازی قانونی پیش رفته ایم،‌ اظهار داشت: برنامه جامع مدیریت تالاب ها با رویکرد زیست بومی تالاب های انزلی، شادگان، پریشان و ارومیه تدوین شده است.

وی از تشکیل کارگروه ویژه مدیریت تالاب ها با اختیارات هیات وزیران خبرداد و گفت: این کارگروه با مدیریت معاون اول رییس جمهور و دبیری سازمان حفاظت محیط زیست برای نهادینه کردن مدیریت زیست بومی در ساختار اجرایی کشور شکل گرفته است.

وی ادامه داد : این کارگروه اختیارات هیات وزیران را دارد و هر تصمیم این کارگروه به اعتبار مصوبات هیات دولت است و بهترین جایگاه و منزلت اداری در حوزه دولت و قوه مجریه برای پشتیبانی این تصمیم گیری محقق شده است.

ثبت ۱٫۵ میلیون هکتار از اراضی کشور در کنوانسیون رامسر

محمدی زاده با اشاره به شکل گیری کنوانسیون رامسر از ۴۰ سال قبل در ایران گفت: تاکنون ۱٫۵ میلیون هکتار از اراضی کشور در کنوانسیون رامسر به ثبت بین المللی رسیده و تحت این معاهده بین المللی شکل گرفته است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همکاری صندوق تسهیلات جهانی،‌ برنامه عمران سازمان ملل متحد در اجرای طرح حفاظت از تالاب ها، خاطر نشان کرد: با اجرای رویکرد مدیریت زیست بومی درطرح حفاظت از تالاب ها، بسیاری از تهدیدهای تالاب ها به ویژه در سایت های این طرح در تالاب پریشان، شادگان و دریاچه ارومیه کاهش یافته است.

محمدی زاده رویکر اصلی این طرح را همکاری دستگاه های مسئول و مشارکت ذینفعان عنوان کرد و گفت: لحاظ کردن نقش جوامع محلی در مدیریت تالاب ها رویکرد مثبت در این طرح تلقی می شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست از بهبود وضعیت تالاب های پایلوت این طرح خبر داد و گفت: نمونه موفق درآمد و معیشت ذینفعان،‌ ارتقای سطح اخلاق زیست محیطی و ارتباط سازنده مردم با تالاب ها در این طرح شکل گرفته است.

محمدی زاده با اعلام چاپ ۱۳ عنوان کتاب و ۶۰ نوع محصول در ۸ سال فعالیت طرح حفاظت از تالاب ها، گفت: نتیجه تجربیات موفق این طرح مستند سازی شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تعداد محدودی از تالاب های کشور در کنوانسیون رامسر ثبت شده است، اظهار داشت: مدیریت زیست بومی باید در ۱۰۰ تالاب دیگر کشور اجرایی شود.

اجرای مدیریت زیست بومی در ۱۰۰۰ منطقه  کشور

محمدی زاده ادامه داد: هزار منطقه در کشور، استعداد مناطق تالابی را  دارد و باید نهضت بزرگ مدیریت زیست بومی در این مناطق نیز عملیاتی شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ارزیابی های اولیه این طرح نشان می دهد در هر منطقه ای مدیریت زیست بومی اعمال شده است، ‌۵۰ درصد مصرف آب و ۴۴ درصد ‌مصرف کود و سموم شیمایی کاهش یافته است و ۲۰ درصد راندمان افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به چالش جدی تغییر اقلیمی و خشکسالی در کشورمان، افزود: با توجه به محدودیت های منابع و شکنندگی تالاب،‌ مدل های ریسک و خطر مدیریت تالاب ها را در دستور کار قرار دادیم.

محمدی زاده ادامه داد: بر اساس این مدل میزان حق آبه تالاب ها تعیین شده است و نقشه راه با شرایط ریسک سامان یافته است. وی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای برنامه عملیاتی مدیریت زیست بومی در ۱۸ تالاب کشور خبر داد و افزود: چندین دانشگاه بزرگ و موثر کشور به عنوان پشتوانه پژوهشی این طرح ها مشخص شده است.

وی همچنین از اختصاص حداقل ۳۵ میلیارد تومان تا پایان سال مالی ۹۱ از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت تالاب های کشور خبر داد و گفت: علاوه بر این اعتبار، ردیف مشخصی نیز در استان ها و وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای مدیریت زیست بومی تالاب ها در نظر گرفته شده است.

اجرای مدیریت زیست بومی در همه تالاب های کشور

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای سند توسعه پرو‍ژه حفاظت از تالاب ها با اشاره به وجود ۴۱ نوع تالاب در کشور و اهیمت کارکرد آن، گفت: مدیریت زیست بومی در طرح حفاظت از تالاب ها در قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده است و این مدیریت در همه زیستگاه ها و تالاب های کشور اجرایی می شود.

احمد علی کیخا از به کارگیری تجربیات این طرح در تهیه و تنظیم طرح های مدیریتی سایر تالاب های کشور خبر داد و گفت: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت تالاب های کشور در سال جاری اختصاص یافته است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: برای مدیریت در همه عرصه های طبیعی نگرش جامعه نگری و مشارکت ذیبفعان لحاظ می شود.

وی افزود: تالاب‌های ایران سرمایه کل جامعه بشری است، پس مسئولیت ما بسیار در زمینه حفاظت صحیح از آنها سنگین است و لازم است به طور بهینه از آنها بهره برداری کنیم. در این شرایط این مسئولیت به تنهایی قابل انجام نیست بنابراین از همکاری نماینده سازمان ملل متحد در تهران بهره‌مند شده‌ایم.

وی با اشاره به ویژگی‌های طرح حفاظت از تالاب‌های ایران اظهار کرد: علم روز در این طرح بکارگیری و نهادینه شده علاوه بر آن، این طرح یک کار گروهی و تیمی بود این در حالی است که کار مشارکتی در ایران کمتر انجام می‌شود و ثمره انجام کار گروهی را در تنظیم قانون برنامه پنجم توسعه می‌بینیم.

مجری ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران تاکید کرد: به منظور حفاظت از تالاب‌ها لازم است مشارکت مردم را به دست آورد تا آنان متوجه شوند در صورت به وجود آمدن ضرر و زیان، همه آنان ضرر می‌کنند. مشارکت مردم نیز یکی دیگر از نقاط مثبت طرح حفاظت از تالاب‌های ایران بود.

وی تاکید کرد: امروز گام اول حفاظت از تالاب‌های ایران به پایان رسیده است و به عنوان تجربه اول نقص‌هایی داشته است و قرار است تجربه‌های حاصل از این برنامه را در حفاظت از تالاب‌های دیگر به کار گیریم البته به کمک سازمان ملل متحد نیاز داریم.

وی در ادامه اظهار کرد: در بخش آب تاریخ کهنی داریم که می‌تواند مورد استفاده جهانیان باشد و در زمینه حفاظت از تالاب نیز به دستاوردهای ارزشمندی رسیده‌ایم که می‌توانیم در اختیار سایر ملل قرار دهیم. این کار باید در تمام عرصه‌های محیط زیست طبیعی انجام شود و از سازمان ملل متحد انتظار داریم که در این مسیر مانند گذشته با ما همکاری داشته باشند.

کیخا خاطرنشان کرد: از استانداری‌ها نیز انتظار داریم که چنین رویکردی را در برنامه توسعه و مدیریت لحاظ کنند.

0
-2
  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>