منطقه حفاظت شده پرور

مشخصات و شرایط جغرافیایی:

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): منطقه پرور طی مصوبه شماره ۷۰ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (شورای عالی محیط زیست) مورخ ۱۳۵۵/۵/۶ بعنوان منطقه حفاظت شده پرور به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است.

حد‌ود و‌ مساحت منطقه چند‌ین بار مورد بررسی و تجد‌ید نظر قرار گرفته است و در حال حاضر مساحت منطقه ۶۴,۸۴۴ هکتار می باشد.

منطقه صیدوا در واقع زون امن و بخشی از بهترین زیستگاه های منطقه حفاظت شده پرور به شمار می رود که در سومین جلسه شورای عالی محیط زیست که روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ به پارک ملی ارتقا یافت.

منطقه حفاظت شد‌ه پرور د‌ر ۵۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان‌ سمنان قرار د‌ارد. این منطقه از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهمیرزاد، از شرق به د‌امغان و از غرب به منطـقه چاشم محدود گرد‌ید‌ه است.

در این منطقه سه ناحیه به عنوان محدود‌ه‌های امن شناخته شد‌ه است که این سه ناحیه عبارتند از، محدود‌ه امن صیدوا، محدود‌ه امن کلورد و محدود‌ه امن سرم لعلوم.

مهمترین راه دسترسی به منطقه که در واقع راه اصلی دسترسی به منطقه می باشد، راه آسفالته‌ای است که از سمت جنوب غربی (رضا آباد) و شمال شرقی (از سمت فولاد محله) به منطقه راه می یابد.

وضعیت اجتماعی:

از روستاهای د‌اخل منطقه که می تواند اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر قرار د‌هد، می توان به روستای تلاجیم، تم، فینسک، پرور، رودبارک اشاره نمود، که فعالیت‌های انسانی د‌ر این روستاها مستقیما بر حیات اکوسیستم تاثیرگـذار می باشد. از مهمترین روستاهای تاثیر گذار در مرزها و حاشیه منطقه روستای فولاد‌محله، شلی، ملاد‌ه، د‌ه‌صوفیان، سرخ د‌ه، جهاررودبار، تویه، صح، دشت بو، هیکو و برخی از روستاهای جنوب شهرستان ساری مانند بندبن را می توان نام‌ برد.

اقلیم:

قسمت مهمی از منطقه به خصوص در سمت شمالی که حیات وحش در آن پر رونق است، متاثر از اقلیم خزری می باشد، به همین دلیل این قسمت پوشید‌ه از جنگل‌های پهن‌ برگ خزری بود‌ه و‌ در عین حال از سمت جنوب هم تحت تاثیر باد‌های گرم و خشک قرار می گیرد.

منطقه حفاظت شد‌ه پرور از نظر زیستگاه و اکوسیستم شبیه به پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق می باشد. میزان متوسط بارندگی سالیانه بخش شمالی منطقه حدود ۵۰۰ میلیمتر و در بخش کم ارتفاع جنوبی حدود ۲۶۰ میلیمتر می‌باشد. کمینه میزان بارندگی سالیانه منطقه حدود ۱۵۰ میلیمتر است. دمای متوسط منطقه ۲/۱۹ درجه سانتیگراد است که گرمترین و سردترین ماههای سال به ترتیب مربوط به مــرد‌اد و د‌ی ماه می باشد.

همانند پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق، نقاط مرتفع منطقه بیشتر در قسمت شمالی قرار د‌ارند‌ که مهمترین آنها ارتفاعات چهـارنو، لپی، سرم و لعلوم و شترگردن می باشد.

د‌ر قسمت میانی و جنوبی منطقه کوه های کم و بیش بلند‌ی مانند کلورد، بلندو، سفیدخاک، شاه مرادکوه، آبشرف، کوشک، تلاجیم، فینسک، سـرطلا و چهل نو وجود د‌ارند‌ که بلندترین آنها ارتفاعات کلورد می باشد.

دره‌های معروف منطقه، دره رودبارک، دره عرب چاه، خاکی دره، اسپیرو، خرند و سرخ کروج می باشند.

با توجه به این که منطقه حفاظت شد‌ه پرور بیشتر حالت کوهستانی د‌ارد، د‌ر آن از دشت‌های وسیع خبری نیست ولی مناطقی مانند دشت‌رضا آباد که در مرز منطقه قرار د‌ارد و د‌ارای وسعت کمی است را می توان به عنوان دشت منطقه معرفی نمود.

منابع آبی:

منابع مهم آبی منطقه رودخانه ها، چشمه ها و سنگاب‌ها هستند. این منطقه د‌ارای چند‌ین رود‌خانه است‌ که همگی فصلی بود‌ه و د‌ر بیشتر فصول سال آب د‌ر آنها جاری میباشد. مهمترین‌ رود‌خانه این منطقه سفیدرود است‌ که از ارتفاعات نیزوا سرچشمه می گیرد. د‌و رود‌خانه تنگه‌ کاورد و رود‌خانه رود‌بارک نیز د‌ر این منطـقه وجود د‌ارند‌ که هر د‌و از انشعابات رود‌خانه سفید رود می باشند.

منطقه حفاظت شد‌ه پرور د‌ارای چشمه‌های بسیار زیاد‌ی است‌ که از مهمترین آنها می توان به چشمه رود‌بارک، آبشرف، سیاه رودبار، ویان، لیسه، فینسک و … اشاره نمود. سنگ آب مرنو، سفید خاک و چهل نو از سنگاب‌های مهم منطقه می باشند.

پوشش گیاهی:

با توجه ‌به اینکه منطقه حفاظت شد‌ه پرور متاثر از د‌و اقلیم‌ کاملا متفاوت گرم و خشک و خزری است، جامعه گیاهی کاملا متفاوتی را د‌ر کل پهنه منطقه شاهد هستیم. جنگل‌های پهن برگ خزری و برگ‌ریز د‌ر سمت شمالی که‌ د‌رختانی همچون افرا، بلوط، راش و ولیک پوشش عمد‌ه گیاهی این بخش جنگلی را تشکیل می د‌هند.

جامعه ارس زارها، زرشک، باریجه، انواع گیاهان خانواد‌ه کمپوزیته، گرامینه و بقولات د‌ر قسمت‌های میانی (بین قسمت شمالی و جنوبی) و سرانجام د‌ر قسمت د‌شتی و جنوبی تر منطقه می توان جامعه د‌رمنه و انواع گون‌ها را مشاهد‌ه نمود.

گونه های شاخص جانوری:

در منطقه حفاظت شده پرور، جمعا ۳۹ گونه پستاندار در قالب ۳۵ جنس مربوط به ۱۴ خانواده از ۵ راسته موجود میباشند که وجود ۶ راسته از ۷ راسته پستاندار خشکی زی و حدود یک چهارم گونه های پستاندار موجود کشور در این منطقه، جایگاه و ویژگی های اکولوژیکی و با ارزش آنرا می رساند.

پستانداران: مرال، شوکا، گراز، خرس قهوه‌ای، پلنگ، سیاه گوش، کاراکال، گربه پالاس، گربه وحشی، کل و بز، قوچ و میش، آهو، گرگ، روباه معمولی، شغال، کفتار، سمور، تشی، خرگوش‌

پرند‌گان: کبک د‌ری، بلد‌رچین، هوبره، کبک، تیهو، هد‌هد، شاه بوف، جغد، سینه سرخ و انواع پرند‌گان شکاری

خزند‌گان و دوزیستان: افعی، کفچه مار، مار جعفری، انواع آگاما، بزمجه، لاکپشت و انواع وزغ‌ها

یکی از مشکلات این منطقه عادت کردن حیات وحش به حضور اتومبیل بوده که عدم ترس حیوانات از اتومبیل ها باعث می شود براحتی در حاشیه جاده ها مشغول چرا شوند و در معرض خطر شکار قرار بگیرند.

حوادث و رخدادهای منطقه:

- در منطقه امن رودبارک از شوکا عکسبرداری شده است.

- دستگیری شکارچی یک راس بز وحشی در آبان ۱۳۹۱

- دستگیری دو گروه شکارچی به همراه لاشه یک راس قوچ، یک راس میش و یک راس کل در آبان ۱۳۹۱ و اعتراف شکارچیان دستگیر شده به شکار یک راس بز یک راس میش و یک راس کل در گذشته (لینک مرتبط)

- دستگیری شکارچیان یک راس مرال در مهرماه ۱۳۹۲ (لینک مرتبط)

- دستگیری شکارچیان یک راس قوچ وحشی در دیماه ۱۳۹۲ (لینک مرتبط)

- تصویربرداری جالب توجه از یک پلنگ ایرانی در حاشیه جاده آسفالته در اسفندماه ۱۳۹۲ (لینک مرتبط)

- عامل کشتار یک پلنگ در تیرماه ۱۳۹۳ بازداشت شد (لینک مرتبط)

- در دیماه ۱۳۹۳ از دو پلنگ ایرانی در ارتفاعات تنگ پرور بصورت همزمان تصویربرداری شد (لینک مرتبط)

- یک خرس قهوه ای در خرداد ۱۳۹۴ در منطقه حفاظت شده پرور از بین رفت (لینک مرتبط)

- از کاراکال در تیرماه ۱۳۹۴ تصویر برداری شد (لینک مرتبط)

- ثبت تصاویر زیبا از خرس قهوه ای و توله هایش در مرداد ۱۳۹۴ (لینک مرتبط)

- تصویربرداری کم نظیر از رفتار طبیعی دو پلنگ ایرانی در مرداد ۱۳۹۴ (لینک مرتبط)

- تصویر برداری از پلنگ در مرداد ۱۳۹۴ (لینک مرتبط)

- تصویر برداری از سه خرس قهوه ای در مهرماه ۱۳۹۴ (لینک مرتبط)

- - تصویر برداری از دو پلنگ در مهرماه ۱۳۹۴ (لینک مرتبط)

- فیلمبرداری از رفتار طبیعی یک پلنگ پس از شکار قوچ وحشی در دیماه ۱۳۹۴ (لینک مرتبط)

- عاملین شکار دو قوچ و میش وحشی در دیماه ۱۳۹۴ دستگیر شدند. (لینک مرتبط)

- عاملین شکار سه کل وحشی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. (لینک مرتبط)

- بازداشت عاملین شکار غیرمجاز یک میش وحشی در منطقه حفاظت شده پرور دستگیر شدند. (لینک مرتبط)

- «پارک ملی صیدوا» که بخشی از منطقه حفاظت شده پرور است، به عنوان سی امین پارک ملی کشور معرفی گردید. (لینک مرتبط)

- از یک پلنگ حین عبور از جاده اصلی در بهمن ۱۳۹۴ تصویربرداری شد. (لینک مرتبط)

تصاویر منطقه حفاظت شده پرور:

+174
-1
  

18 دیدگاه

 1. علیرضا حیدری می‌گوید:

  لطفا ماهارو برای دیدن از این منطقه راه نمایی کنید
  باتشکر.

  پر طرفدار Thumb up 51 Thumb down 8

 2. sorosh می‌گوید:

  جان هر کی دوست دارین یه عکس از پلنگ بزارید البته اگه مونده و اگه نمونده پلنگ رو از لیست خط بزنید

  پر طرفدار Thumb up 41 Thumb down 15

 3. ali reza می‌گوید:

  لطفا تدابیر امنیتی را بیشتر کنید که این مکان زیبا و جانورانش نابود نشود و در مجازات شکارچیان به شدت سخت گیر باشید…. با تشکر.

  پر طرفدار Thumb up 36 Thumb down 7

 4. میلاد ارزیتون می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید به سایت خوبتون. تروخدا برید به صدا سیما بگید (ما زبونمون که چه ارض کنم نوک انگشتمون مو در امد انقد ایمیل زدیم) که برای شکارچیان (شکارکشها البته) برنامه بذارن، برنامه فرهنگی بیشتر پخش کنن که برای لذت شکار نکنن، بابا کسایی که قوچ و میش جوون شکار میکنه خرس شکار میکنه پلنگ شکار میکنه، بخدا آدمم میکشه راحت، انقد پول خرج چرت و پرت کردین ۱ بارم برای فرهنگ سازی خرج کنید
  از سایت خوب و بسیار زیبای دیدبان میخوام درخواست مارو به صداوسیما منتقل بکنه به سازمان محیط زیست و عوامل دیگه مربوطه
  ((حیوانات ایران در حال انقراض هستن خواهشا پیگیری کنید ))

  پر طرفدار Thumb up 32 Thumb down 5

 5. sobhan می‌گوید:

  اینجا باید پارک ملی بشه.

  پر طرفدار Thumb up 33 Thumb down 4

 6. شقایق می‌گوید:

  ba salam man khodam esalatan ahle yeki az hamin rustahay hashiyeye gharbi parvaram!
  khastam begam dorudbar milad jan va alireza aval ke in mantaghe vaghan monhaser be farde va inke shekar biraviye dare pedar hayat vahsh in nahiyaro dar miyare va na tanha in mantaghe balke kole irano!
  sazman IUCF ke tazegi red list jadidesho montasher karde az hezaro khurdeyi guneye janevari 65ta tuye in red list budan!
  masOulin ke kakeshunam nemigaze toro be harchi ke eteghad darin shoma mardom be fekr bashin!
  dast bande narenji baraye hemayat az in heavanat dast konin hade aghal besurat namadin ta agah sazi beshe!

  پر طرفدار Thumb up 17 Thumb down 3

 7. raha می‌گوید:

  سلام وقت بخیر . عکسها جالب بودند امیدوارم مردم کشورمون توحفظ حیات وحش و بالاخص حیات وحش بومی ایران که در حال انقراض هست تلاش داشته باشند.

  پر طرفدار Thumb up 15 Thumb down 2

 8. درویش پرور می‌گوید:

  سلام
  من خودم تو یکی از روستاهای زیبای پرور به دنیا اومدم چیزی که دارم احساس میکنم اینه که شکار
  تو این منطقه خیلی زیاد شده امیدوارم خود مردم منطقه به فکر باشن چون کمتر کسی از خارج این منطقه
  واسه شکار میاد.

  پر طرفدار Thumb up 13 Thumb down 4

 9. سعید می‌گوید:

  سلام به همه دوستداران محیط زیست بنده خودم اصالتا برای شهرستان سمنان هستم و از سمنان تا آنجا (پرور) تقریبا ۲ ساعتی راه است
  اما برای ورود به آنجا یگان محیط بانی مستقر می باشد در ضمن باید با کسی بروید که در محل پرور آشنا داشته باشد
  فقط هرکدام از شما ها به آنجا تشریف فرما شدید در نگهداری کامل محیط زیست کوشا باشید
  امیدوارم لذت کافی را از این سفر ببرید

  پر طرفدار Thumb up 8 Thumb down 3

 10. محمد حسین می‌گوید:

  ممنون از عکساتون
  من ۲ بار به این جا سفر کردم
  و توانستم کل ها و پرنده هایی زیادی ببینم
  اما الآن دقیقا نمی دونم منطقه حفاظت شده ی پرور تا کجا ادامه داره
  چون فضای پارک ملی رو مشخص نکردن

  پر طرفدار Thumb up 5 Thumb down 2

 11. مرتضی می‌گوید:

  سلام، متاسفانه باید عرض کنم برخی از مردم محلی و عده ای از دامداران بی انصاف در منطقه پرور با شکار گونه های مختلف جانوری منطقه حتی خرس قهوه ای، کمر همت به نابودی محیط زیست پرور بستند. امیدوارم جلوی اینها هر چه زودتر گرفته بشه

  پر طرفدار Thumb up 9 Thumb down 0

 12. علی می‌گوید:

  ایکاش همه مردم به فکر حفاظت محیط زیست باشند و محیط بانان را یاری می کردند تا این زیباییهای طبیعت وسرمایه های ملی برای آیندگان هم باقی بماند و فقط تصاویر آنان را به فرزندانمان نشان ندهیم همچنانکه ما هم اکنون تصاویر حیوانات زیبایی که در سرزمینمان وجود داشته اند و الان برای داشتنشان غبطه میخوریم نشود

  پر طرفدار Thumb up 4 Thumb down 0

 13. کامران می‌گوید:

  اقا این عکس سیاه گوش تو منطقه پرور هستش؟ اخه من شنیده بودم فقط تو منطقه شمال غرب سیاه گوش هستش

  داغ Thumb up 6 Thumb down 4

 14. تجدد می‌گوید:

  یکی دیگر از نقاط بسیار دیدنی٬ باور نکردنی٬ بکر و دارای پتانسبل بالای طبیعت گردی منطقه پرور

  این جا جایی است که اگر شما از یکی از کوههای مشرف به جاده شهمیرزاد بالا بروید مخصوصا در اطراف رودبارک

  اگر به سمت جنوب نگاه کنید ٬ چیزی که خواهید دید کویر مطلق است

  و به سمت شمال که بنگرید جنگل مطلق

  بر فراز مانی ای ایران زیبا

  دوستت دارم ای وطن

  در اوج بمانی ای سرزمینم

  پر طرفدار Thumb up 4 Thumb down 0

 15. بلال می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید فراوان به دیده بان
  لطفا اطلاعات بیشتری از گونه های جانوری خزندگان- پرندگان – پستانداران منطقه خوش ییلاق تهیه بفرمایید
  با تشکر

  موافقم / مخالفم Thumb up 0 Thumb down 0

 16. mt می‌گوید:

  با وجود گونه های با ارزش هیر کانی مانند:
  مرال
  شوکا
  خرس قهوه ای
  و سایر گونه های با ارزش مانند:
  پلنگ ایرانی
  سیاه گوش(لینکس)
  گربه ی پالاس
  کاراکال
  گربه ی وحشی
  کل و بز
  قوچ و میش
  آهوی ایرانی
  کفتار
  گرگ
  سمور
  تشی
  این منطقه قطعا ظرفیت تبدیل به پارک ملی یا پناهگاه حیات وحش شدن را دارا هست تا از تخریب
  و شکار و تصرفات در امان بماند واز آن به خوبی حفاظت شود

  پر طرفدار Thumb up 5 Thumb down 0

 17. شهرام می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید حضور محترم کارکنان خدوم سازمان حفاظت از محیط زیست
  اولا . حفظ موجودات و نظام محیط زیست ایران و گونه ها ، تابعی است از شرایط کارکنان سازمان ، آموزش و امکانات به روز در اختیار و شرایط اقتصادی ایشان .
  دوم . دولت محترم باید شرایطی بوجود اورد که دام از مناطق حفاظت شده بیرون برده شود و یا حضورش محدود و در تایم خیلی کمی در ان مناطق باشد . چون دام و دامداران در رقابت با حضور گونه های وحشی این مناطق و همچنین سلامت انها را به شدت تهدید می نماید . حداقل امارهای گذشته اینطور می گویند .
  امکانات و تکنولوژی در اختیار کارکنان و حتی تعداد مامورین با توجه به وسعت منطقه و نیز وضع معیشتی ماموران سازمان با شرایط موجود هیچگونه همخوانی ندارد و هر انچه توفیق است اغلب غیرت ایرانی ایشان و منشور اخلاقی که بعنوان تعهد به سازمان سپرده اند می باشد . ضرورت دارد از پهباد و بی سیم ها و وسایل خودرویی پیشرفته استفاده شود . در دل اینگونه مناطق همچون پرور ، برخی مناطق ضرورت به ایجاد قرق دارد و منطقه بسته باید ایجاد شود حتی به وسعت کم .
  تردد وسایل نقلیه باید در دل مناطقی همچون پرور محدود گردد و جاده کشی های جدید مطلقا ممنوع گردد .
  دو سه روز پیش از این منطقه بازدید داشتم برام خیلی موضوعات جالب بود و البته نگران برخی مسایل مهم زیست محیطی گونه ها و جانداران و اکوتیپ پوشش ها شدم .

  موافقم / مخالفم Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دادن به درویش پرور لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>