قوانین و مقررات محیط زیست و منابع طبیعی

جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۹۶


ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی


مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی دلیل مخالفت شورای نگهبان با «لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان»


دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی – ۲


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی


قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور


تبصره (۵) الحاقی به ماده (۲۴) قانون اصلاح قانون معادن


اصل چهل و پنجم (۴۵) قانون اساسی


دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی


قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری


ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


تعیین‌ گونه‌های جانوران‌ وحشی مشمول‌ قانون‌ شکار و صید و ط‌بقه‌بندی آنها


قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور


قانون مدیریت پسماندها


تصویب نامه جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۹۶


آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها


دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری


قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری


قانون هوای پاک


1 2