قوانین و مقررات محیط زیست و منابع طبیعی

تصویب تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان به سازمان حفاظت محیط زیست


آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب تصویب و ابلاغ شد


ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی


آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۹۶


ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی


مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی دلیل مخالفت شورای نگهبان با «لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان»


دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی – ۲


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی


قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور


تبصره (۵) الحاقی به ماده (۲۴) قانون اصلاح قانون معادن


اصل چهل و پنجم (۴۵) قانون اساسی


دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی


قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری


ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


تعیین‌ گونه‌های جانوران‌ وحشی مشمول‌ قانون‌ شکار و صید و ط‌بقه‌بندی آنها


قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور


قانون مدیریت پسماندها


تصویب نامه جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۹۶


1 2