دریاچه ارومیه

تراز سطح آب دریاچه ارومیه هفت سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه پنج سانتی متر افزایش یافت


آخرین وضعیت دریاچه ارومیه


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۴۴ سانتی متر بالاتر است


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۵۲ سانتی متر بالاتر است


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۵۶ سانتی متر بالاتر است


تشریح آخرین وضعیت تراز سطح آب دریاچه ارومیه


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به دوم خرداد ۱۳ سانتی متر کاهش یافت + تصویر


رییس جمهور: به وعده هایم در خصوص دریاچه ارومیه عمل کرده ام


همزمان با افزایش دما و کاهش بارندگی، تراز سطح آب دریاچه ارومیه رو به کاهش نهاد


تراز سطح آب دریاچه ارومیه در روز دوم خرداد به بالاترین سطح در سه سال اخیر رسید


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به آبان ۱۳۹۴ بیش از یک متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به آبان ۱۳۹۴ بیش از یک متر افزایش یافت


آرتمیا هنوز زنده است


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به آبان سال گذشته بیش از یک متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به آبان سال گذشته یک متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۹۲ سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۸۸ سانتی متر افزایش یافت


دسترسی به جزایر دریاچه ارومیه بوسیله قایق میسر شد + جدیدترین تصاویر دریاچه


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۸۱ سانتی متر افزایش یافت


1 2 3 4 ... 6