دریاچه ارومیه

تراز سطح آب دریاچه ارومیه به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسید


علیرغم کاهش بارش ها، تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۶۸ سانتی متر افزایش یافت


تا سیزدهم فروردین ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب روانه دریاچه ارومیه خواهد شد


گزارش تصویری از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در اسفندماه ۱۳۹۴


علیرغم کاهش بارش ها، تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۶۰ سانتی متر افزایش یافت


با افزایش ۵۷ سانتی متری تراز سطح آب، تمام پهنه آبی دریاچه ارومیه آبگیری شد


با افزایش ۵۱ سانتی متری تراز سطح آب، تمام پهنه آبی دریاچه ارومیه آبگیری شد


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۴۹ سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۴۴ سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۴۱ سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۳۶ سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۳۴ سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۳۱ سانتی متر افزایش یافت


تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۲۳ سانتی متر افزایش یافت


آخرین وضعیت دریاچه ارومیه + عکس ماهواره ای ناسا از دریاچه در روز ۱۳ دی


آخرین وضعیت دریاچه ارومیه + عکس ماهواره ای ناسا از دریاچه در روز ۳۰ آذر


آخرین وضعیت دریاچه ارومیه + عکس ماهواره ای ناسا از دریاچه در روز ۲۵ آذر


تراز سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافت + جدیدترین عکس ماهواره ای از دریاچه


آخرین وضعیت دریاچه ارومیه + عکس ماهواره ای ناسا از دریاچه در روز ۷ آذر ۹۴


به دنبال بارش های اخیر تراز سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافت


1 2 3 4 5 6