صید و شکار غیر مجاز

عامل شکار دو مرال در البرز مرکزی دستگیر شدند


عامل زنده گیری و مرگ یک بزغاله وحشی در آرادان به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد


عاملین شکار یک آهو در موته دستگیر شدند


عاملین شکار دو کل وحشی جوان در خوش ییلاق شناسایی شدند


دو شکارچی متخلف شرور به همراه دو اسلحه جنگی در پارک ملی بمو دستگیر شدند


عاملین شکار یک بره قوچ وحشی و سه آهو در موته دستگیر شدند


کلیه اموال و حساب های بانکی صیاد متخلف در کنارک به دلیل عدم پرداخت ضرر و زیان محیط زیست توقیف شد


شکارچی سابقه دار به همراه لاشه سه کل وحشی در سوادکوه دستگیر شد


عاملین شکار یک قوچ وحشی و ده کبک در سوادکوه دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار دو کل وحشی در کنارک از روی عکس یادگاری با لاشه شکار شناسایی و علاوه بر یک سال حبس به پرداخت دویست میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شدند


عامل شکار یک کل وحشی در ثلاث باباجانی دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد


عاملین شکار دو باقرقره در کنارک دستگیر و علاوه بر واریز ضرر و زیان محیط زیست به جزای نقدی محکوم شدند


عاملین شکار بی رحمانه یک مرال آبستن و یک مرال نر جوان در کیاسر به پنج سال حبس تعلیقی، جزای نقدی و لغو جواز حمل سلاح محکوم شدند


عامل شکار دوازده کبک و یک تشی از روی تصویری که متهم در آن حضور نداشت شناسایی و در دادگاه محکوم شد


تدوین طرح ممنوعیت شکار و صید در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس


عامل شکار یک گرگ در دوگنبدان به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهارماه حبس محکوم شد


شکارچی قانونمند با پروانه شکار خرگوش، روباه شکار کرد!


عاملین کشتار بی رحمانه یک مرال باردار و یک مرال نر جوان در کیاسر دستگیر شدند


اسلحه، مهمات و کلیه ادوات شکارچیان متخلف به جرم شروع به شکار در پارک ملی بمو به نفع دولت مصادره شد


سازمان حفاظت محیط زیست تقاضای جدیدنظر خواهی نسبت به رای صادره در مورد متهمان زنده گیری و قاچاق توله یوزپلنگ را به مرجع قضایی ارائه خواهد داد


1 2 3 4 ... 70