صید و شکار غیر مجاز

یک توله خرس قهوه‌ای در گرگان با شلیک اسلحه شکاری فلج شد و جان خود را از دست داد


عاملین شکار یک بز وحشی و بزغاله‌اش در مهریز دستگیر شدند


عامل شکار یک مرال در گرگان شناسایی و به تحمل یک سال حبس محکوم شد


شکارچی متخلفی که وکیل دادگستری بود به سه سال حبس تعلیقی و جزای نقدی محکوم شد


عاملین شکار یک کل وحشی به همراه دو اسلحه قاچاق در شهرضا دستگیر شدند


عاملین شکار چهار آهو در موته دستگیر شدند


عاملین شکار یک آهو‌ در دشت سهرین زنجان دستگیر شدند


عامل شکار دو مرال در البرز مرکزی دستگیر شدند


عامل زنده گیری و مرگ یک بزغاله وحشی در آرادان به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد


عاملین شکار یک آهو در موته دستگیر شدند


عاملین شکار دو کل وحشی جوان در خوش ییلاق شناسایی شدند


دو شکارچی متخلف شرور به همراه دو اسلحه جنگی در پارک ملی بمو دستگیر شدند


عاملین شکار یک بره قوچ وحشی و سه آهو در موته دستگیر شدند


کلیه اموال و حساب های بانکی صیاد متخلف در کنارک به دلیل عدم پرداخت ضرر و زیان محیط زیست توقیف شد


شکارچی سابقه دار به همراه لاشه سه کل وحشی در سوادکوه دستگیر شد


عاملین شکار یک قوچ وحشی و ده کبک در سوادکوه دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار دو کل وحشی در کنارک از روی عکس یادگاری با لاشه شکار شناسایی و علاوه بر یک سال حبس به پرداخت دویست میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شدند


عامل شکار یک کل وحشی در ثلاث باباجانی دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد


عاملین شکار دو باقرقره در کنارک دستگیر و علاوه بر واریز ضرر و زیان محیط زیست به جزای نقدی محکوم شدند


عاملین شکار بی رحمانه یک مرال آبستن و یک مرال نر جوان در کیاسر به پنج سال حبس تعلیقی، جزای نقدی و لغو جواز حمل سلاح محکوم شدند


1 2 3 4 ... 70