صید و شکار غیر مجاز

عامل شکار دوازده کبک و یک تشی از روی تصویری که متهم در آن حضور نداشت شناسایی و در دادگاه محکوم شد


تدوین طرح ممنوعیت شکار و صید در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس


عامل شکار یک گرگ در دوگنبدان به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهارماه حبس محکوم شد


شکارچی قانونمند با پروانه شکار خرگوش، روباه شکار کرد!


عاملین کشتار بی رحمانه یک مرال باردار و یک مرال نر جوان در کیاسر دستگیر شدند


اسلحه، مهمات و کلیه ادوات شکارچیان متخلف به جرم شروع به شکار در پارک ملی بمو به نفع دولت مصادره شد


سازمان حفاظت محیط زیست تقاضای جدیدنظر خواهی نسبت به رای صادره در مورد متهمان زنده گیری و قاچاق توله یوزپلنگ را به مرجع قضایی ارائه خواهد داد


شکارچی قانونمند با پروانه شکار پرنده، کل وحشی شکار کرد !


عاملین شکار یک میش وحشی در جغتای دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار غیرمجاز قوچ وحشی در شوشتر از روی عکس یادگاری شناسایی و دستگیر شدند


عامل شکار غیرمجاز سه قوچ و میش وحشی در جغتای دستگیر شد


محیط زیست تنها به فکر درآمدزایی از طریق صدور مجوز شکار است / طبیعت پایتخت تحمل شکار ۲۰۰ هزار پرنده را ندارد


دادستان مازندران: از مدیران محیط زیست کشور گلایه دارم / دام‌های هوایی پرندگان در فریدونکنار باید در مدت کوتاهی جمع آوری شود


عاملین شکار یک بز و یک بزغاله وحشی در فیروزکوه دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


رئیس کل دادگستری مازندران: صدور مجوزهای شکار با مصوبات سلیقه ای سبب شده تا ما شاهد جنگ با حیوانات و نسل کشی پرندگان وحشی باشیم


عامل کشتار یک میش، چهار قوچ، یک بز، یک کل وحشی و یک آهو در فیروزکوه دستگیر شد


عاملین شکار یک کل وحشی در اردستان دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار دو کل وحشی در پارک ملی بمو پس از پرداخت دویست میلیون ریال جریمه نقدی به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار یازده کبک در سوادکوه دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


در عملیات نیروهای محیط زیست درگز یک بالابان از قاچاقچیان پرندگان شکاری کشف شد


1 2 3 4 5 ... 70