صید و شکار غیر مجاز

عامل شکار دو کل وحشی در دماوند به چهارماه حبس و جزای نقدی محکوم شد


عاملین شکار یک آهو در پارک ملی بمو پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار دو گرگ در گرمه به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند


جرایم نقدی مواد ۱۰ الی ۱۳ قانون شکار و صید افزایش یافت


عاملین شکار یک خرس قهوه ای در بوانات دستگیر شدند


شکارچیان متخلف به جرم توهین و تمرد نسبت به محیط بانان سرپل ذهاب به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شدند


دامدار بیرحم سوادکوهی ماده پلنگ گرفتار در تله را با شلیک گلوله از پای درآورد


عامل شکار یک ماده پلنگ آبستن در شهرستان ایذه دستگیر شد


عامل کشتار ماده آهوی آبستن در موته پس از رها کردن موتورسیکلت و اسلحه گریخت


شکارچی سابقه دار پیش از اقدام به شکار آهو در موته دستگیر شد


اجزای بدن انواع جانوران وحشی از منزل یک متخلف در ساوجبلاغ کشف شد


اجزای بدن دو مرال یک قوچ و ۵ قرقاول از شکارچیان متخلف در گرگان کشف شد


عاملین شکار یک شوکای ماده در مناطق جنگلی علی آباد دستگیر شدند


عامل شکار سه مرغابی در تفرش دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی گردید


عامل شکار یک کل وحشی در شیراز از طریق عکس یادگاری شناسایی و در دادگاه به تحمل سه سال حبس محکوم شد


کشف لاشه سه کل وحشی از خانه شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده پرور


عاملین شکار بزغاله وحشی در شیراز به تحمل یک سال حبس محکوم شدند


شکارچیان متخلف در طارم یک بز وحشی آبستن را شکار کردند


عاملین شکار دو کبک در دماوند دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


شکارچیان متخلف در آرادان به جرم شکار قوچ وحشی به تحمل یک سال حبس و به جرم حمل فشنگ چهارپاره به جزای نقدی محکوم شدند


1 2 3 4 5 ... 68