صید و شکار غیر مجاز

از یک قاچاقچی حیات وحش در ایرانشهر ۱۳ هوبره و یک سارگپه کشف شد


عاملین شکار یک قوچ وحشی در زرندیه دستگیر و پس از واریز یکصد میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شدند


انتقاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از کشتار بیرحمانه و نسل کشی پرندگان مهاجر


شکارچیان متخلف با هشیاری محیط بانان لارستان دستگیر شدند


عاملین شکار غیرمجاز یک میش وحشی در منطقه حفاظت شده کهیاز دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عامل شکار غیرمجاز ۹ خرگوش در چالدران به ۹۹ میلیون ریال جزای نقدی و شش ماه ممنوعیت حمل سلاح شکاری محکوم شد


عاملین شکار غیرمجاز سه کل وحشی در شیرکوه تفت دستگیر شدند


عامل شکار غیرمجاز دو قرقاول در سوادکوه دستگیر و پس از واریز هشت میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شد


عاملین شکار غیرمجاز یک قوچ و یک بره میش وحشی در خوسف دستگیر شدند


عاملین شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی در اسفراین دستگیر شد


عاملین شکار کل وحشی در طارم دستگیر و پس از واریز یکصد میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار دو کبک در جیرفت پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عامل صید ۴ سهره طلایی در سرپل ذهاب پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد


عامل شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی در پارک ملی صیدوا دستگیر شد


عامل کشتار مخفیانه خرس قهوه ای در بلده شناسایی و دستگیر شد


لاشه یک کل و یک بزغاله وحشی به همراه سه اسلحه غیرمجاز در پارک ملی کلاه قاضی کشف شد


شکارچی متخلف به جرم تمرد از فرمان محیط بانان به سه سال حبس محکوم شد


هفت شال و کلاه تهیه شده از پوست جانوران وحشی در قم کشف شد


دو اسلحه شکاری از شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی خجیر کشف شد


عاملین شکار غیرمجاز یک کل وحشی در ارتفاعات البرز مرکزی دستگیر شدند


1 2 3 ... 61