صید و شکار غیر مجاز

عامل شکار یک کبک در دنای شرقی به هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد


متخلفینی که برای شکار جبیر اقدام به ساخت آبشخور کرده بودند، دستگیر شدند


شکارچی متخلف به جرم شکار غیرمجاز یک عدد کبک روانه شش ماه زندان شد


عاملین کشتار حیات وحش در زاوه با تلاش محیطبانان شناسایی و دستگیر شدند


عکس یادگاری با لاشه قوچ وحشی، شکارچی متخلف را روانه یک سال زندان نمود


عامل شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی در سرخه حصار به جزای نقدی محکوم شد


شکارچی متخلف بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، شناسایی و در دادگاه محکوم شد


عاملین شکار غیرمجاز چهار میش وحشی در خمین علاوه بر پرداخت چهارصد میلیون ریال جریمه نقدی روانه ۲۰ ماه زندان شدند


عاملین شکار غیرمجاز یک بز و یک کل وحشی در بهرام گور فارس دستگیر شدند


صیاد ۹ قزل آلای خال قرمز و ۱۷ کپور در لار پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد


متخلف صید کبک علاوه بر ضرر و زیان محیط زیست به جزای نقدی محکوم شد


عاملین صید غیرمجاز ماهی در پارک ملی خجیر پس از واریز ۳۴ میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شدند


عامل صید غیرمجاز ۱۵ قزل آلای خال قرمز در پارک ملی لار پس از واریز ۴۵میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شد


عاملین شکار ۳ قوچ وحشی در رفسنجان پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار غیرمجاز یک کل وحشی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد دستگیر شدند


عاملین کشتار یک ماده تیهو و ۱۶ جوجه اش در بندرلنگه دستگیر شدند


بازداشت عاملین شکار دو کل و بز به همراه اسلحه قاچاق در پارک ملی کلاه قاضی


عاملین شکار چهار قوچ وحشی و یک شوکا در پارک ملی گلستان دستگیر شدند


شکارچیان متخلف در دماوند به جزای نقدی و مصادره اسلحه شکاری محکوم شدند


عاملین شکار دو مرال در پارک ملی گلستان به ۷/۵ سال حبس، جزای نقدی و مصادره اسلحه و مهمات محکوم شدند


1 2 3 ... 51