صید و شکار غیر مجاز

محموله قاچاق حاوی یازده هوبره با تلاش یگان محیط زیست خواف کشف شد


شکار پرندگان مهاجر وحشی تا اطلاع ثانوی در سراسر کشور ممنوع اعلام شد


عاملین شکار یک میش و یک بره میش وحشی در پارک ملی تندوره دستگیر شدند


عامل شکار غیرمجاز یک کل وحشی در ارتفاعات مرزی آذربایجان غربی دستگیر شد


عاملین شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی در نیکشهر پس از واریز پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی به دادگاه معرفی شدند


عامل شکار ۶ پرنده وحشی در خوی به پرداخت ۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد


عاملین شکار غیرمجاز میش وحشی در آرادان شناسایی و به دادسرا معرفی شدند


شکارچی حرفه ای پارک ملی تندوره بهمراه گوشت شکار و اسلحه قاچاق دستگیر شد


عاملین شکار یک میش وحشی بوسیله سگ های تازی در سقز دستگیر شدند


عاملین صید غیرمجاز ماهی در خجیر پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار کل وحشی در پارک ملی بمو پس از پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار غیرمجاز یک کل و یک بز وحشی در مراکان دستگیر شدند


عاملین شکار غیرمجاز سه کل وحشی در ارتفاعات البرز مرکزی دستگیر شدند


عاملین کشتار بیرحمانه یک گورخر آسیایی در توران شناسایی و دستگیر شدند


عامل شکار غیرمجاز ۹ خرگوش وحشی در چالدران دستگیر شد


شکارچیان متخلف دو چادر گاوبانگی را در گلستان به آتش کشیده و دو مرال را شکار کردند


عرضه غیر قانونی پرندگان مهاجر در بازار لنگرود


عاملین شکار یک میش و یک بره میش وحشی در پارک ملی توران دستگیر شدند


شکارچی متخلفی که ادعا داشت گوشت های کشف شده از خانه اش متعلق به گوسفند اهلی است به تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم شد


اجزای بدن ۱۲ پستاندار و ۲۰ پرنده وحشی از شکارچیان متخلف در کرمان کشف شد


1 2 3 ... 59