صید و شکار غیر مجاز

عامل درگیری مسلحانه با محیطبانان جلفا و شکار غیرمجاز دو کل وحشی به تحمل پنج سال حبس، جزای نقدی و مصادره اسلحه محکوم شد


با رای دادگاه اسلحه شکارچی غیرمجاز یک مرغابی وحشی به مدت دو سال توقیف شد


اجزای بدن کل و قوچ وحشی از شکارچی متخلف در حاشیه پارک ملی توران کشف شد


محموله بزرگ قاچاق پرندگان شکاری شامل ۱۶ شاهین و بحری در هرمزگان کشف شد


عاملین شکار غیرمجاز یک بز و یک بزغاله وحشی به ۱۵ماه حبس و مصادره اسلحه شکاری به نفع دولت محکوم شدند


عامل شکار قوچ وحشی از طریق عکس یادگاری شناسایی و به دادگاه معرفی شد


عاملین شکار کل وحشی در چهارباغ چالوس به همراه یک اسلحه قاچاق دستگیر شدند


شکارچیان متخلف از طریق آزمایش ژنتیک (DNA) خون بجا مانده بر روی لباس هایشان محکوم شدند


یک بره آهوی زنده از متخلفین در فریدن اصفهان کشف و ضبط شد


با رای دادگاه اسلحه شکارچی متخلف به نفع دولت مصادره گردید


عاملین شکار غیرمجاز یک بز وحشی در ارتفاعات البرز مرکزی دستگیر شددند


چهار شکارچی متخلف پس از یک سال و نیم پیگیری و بکار بردن شگردهای پلیسی شناسایی و دستگیر شدند


دو توله خرس قهوه ای با شلیک اسلحه شکاری در سمنان کشته شدند


عامل شکار غیرمجاز یک قوچ و ۱۱ کبک پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد


عاملین شکار دو آهو در خواف علاوه بر جزای نقدی به یک سال حبس محکوم شدند


عاملین شکار دو خوک وحشی به مطالعه احکام و قوانین حقوق حیوانات محکوم شدند


عامل شکار غیرمجاز دو قرقاول در ساری به همراه یک اسلحه قاچاق دستگیر شد


عاملین صید غیرمجاز ۹ قزل آلای خال قرمز در پارک ملی لار پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عامل شکار یک پلنگ در شهرستان رودبار شناسایى و دستگیر شد


عامل کشتار بیرحمانه یک ماده آهو و بره اش در پناهگاه حیات وحش موته دستگیر شد


1 2 3 ... 53