صید و شکار غیر مجاز

شکارچی متخلف یک قوچ وحشی در فیروزکوه علاوه بر یکسال حبس به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و جریمه تاخیر در واریز ضرر و زیان نیز محکوم شد


پروانه عادی شکار پرنده در سال ۱۳۹۵ در استان تهران صادر نخواهد شد


عاملین شکار یک جبیر در اردکان دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عامل صید غیرمجاز ۶۱ قزل آلای خال قرمز در پارک ملی لار دستگیر شد


عامل شکار قوچ وحشی جوان در پارک ملی توران شناسایی و به دادگاه معرفی شد


عاملین شکار غیرمجاز و فروش گوشت بره میش وحشی در فیروزکوه دستگیر شدند


یک خرس قهوه ای به منظور تاکسیدرمی و مصرف خوراکی در البرز مرکزی شکار شد


عامل شکار غیرمجاز قوچ وحشی در حاشیه پارک ملی توران دستگیر شد


عامل شکار غیرمجاز یک بز وحشی به همراه اسلحه قاچاق در اردستان دستگیر شد


محموله بزرگ قاچاق حیات وحش شامل ۲۲ هوبره در خراسان جنوبی کشف شد


عامل شکار غیرمجاز یک کل وحشی در منطقه شکار ممنوع شیرکوه تفت دستگیر شد


یک خرس مجروح با دست قطع شده در دودانگه مازندران از بین رفت


عامل صید غیرمجاز ۲۰ قزل آلای خال قرمز در پارک ملی لار پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد


اجزای بدن یک کل و یک بز وحشی از شکارچی متخلف در میامی کشف و ضبط شد


عامل شکار یک قوچ وحشی در فیروزکوه پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد


عامل شکار یک شوکا در آمل به سه سال و نیم حبس محکوم شد


یک خرس قهوه ای در سرعین اردبیل با شلیک گلوله کشته شد


صیاد پرندگان شکاری در پناهگاه حیات وحش موته دستگیر شد


عامل صید غیرمجاز ۸ قزل آلای خال قرمز در پارک ملی لار پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شد


سه تبعه یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به جرم شکار غیرمجاز هوبره توسط بازهای شکاری در خوزستان دستگیر و محکوم شدند


1 2 3 ... 54