صید و شکار غیر مجاز

عاملین شکار قوچ و میش وحشی در پرور به یک سال حبس، جزای نقدی و مصادره اسلحه شکاری به نفع دولت محکوم شدند


عاملین شکار دو بره آهو در خواف به جزای نقدی و یک سال حبس محکوم شدند


عاملین کشتار بیرحمانه یک کفتار در فریمان به جزای نقدی محکوم شدند


عاملین شکار بزغاله وحشی در فیروزکوه پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عامل شکار غیرمجاز دو قوچ و یک بز وحشی در آمل به یک سال حبس محکوم شد / شکایت شکارچی متخلف از محیط بانان راه به جایی نبرد


عامل شکار ۲ خرگوش وحشی در تویسرکان به جزای نقدی و توقیف اسلحه محکوم شد


عامل زنده گیری یک عقاب در تویسرکان به دو سال حبس و جزای نقدی محکوم


عامل زنده گیری یک عقاب در تویسرکان به دو سال حبس و جزای نقدی محکوم


عاملین کشتار بی رحمانه ماده آهوی آبستن در پارک ملی کلاه قاضی دستگیر شدند


کشتار بی رحمانه یک بز وحشی آبستن در پارک ملی دنا


چهار سنجاب زنده از قاچاقچیان حیات وحش در زاهدان کشف شد


شکارچیان سابقه دار به همراه لاشه یک قوچ وحشی در نیشابور دستگیر شدند


عاملین شکنجه و کشتار بیرحمانه یک کفتار در فریمان به دادسرا معرفی شدند


یک آهوی زنده از خانه متخلفی در فریدن اصفهان کشف شد


عاملین شکنجه و کشتار بیرحمانه یک کفتار در فریمان شناسایی و به دادسرا معرفی شدند


عاملین شکار غیرمجاز میش وحشی در منطقه حفاظت شده کالمند دستگیر شدند


عامل شکار غیرمجاز کبک در بروجن به پاکسازی زباله های تالاب گندمان محکوم شد


عاملین شکار غیرمجاز دو قوچ و یک کل وحشی در آمل دستگیر شدند


نگهبان جنگل پیش از شکار مرال در مناطق جنگلی نکا دستگیر شد


دهانه و مسیر رودخانه های نور از تور و بندهای صید ماهی سفید پاکسازی شد


1 2 3 ... 49