صید و شکار غیر مجاز

شکارچیان متخلف در دماوند به جزای نقدی و مصادره اسلحه شکاری محکوم شدند


عاملین شکار دو مرال در پارک ملی گلستان به ۷/۵ سال حبس، جزای نقدی و مصادره اسلحه و مهمات محکوم شدند


عامل زنده گیری هفت خارپشت در بردسکن به تحمل شش ماه حبس محکوم شد


یکی از دو عامل کشتار و سلاخی سگ سانان در اداره محیط زیست حاضر شد


عامل کشتار و سلاخی سگ سانان در شبستر شناسایی و به دادگاه معرفی شد


کشف دو محموله بزرگ قاچاق حیات وحش حاوی ۴۹۰ مینا در سیستان و بلوچستان


شکارچیان متخلف به جرم شروع به شکار و درگیری با محیط بانان پارک ملی بمو به حبس و جزای نقدی محکوم شدند


عاملین کشتار یک کفتار در نهاوند به تحمل یک سال حبس محکوم شدند


شکارچی متخلف دماوند به جرم توهین به محیطبانان به پنجاه ضربه شلاق محکوم شد


عامل شکار بزغاله وحشی در فیروزکوه علاوه بر جزای نقدی به حبس محکوم شد


انواع پستانداران و پرندگان وحشی زنده و تاکسیدرمی شده در تهران کشف شد


قاچاقچیان هوبره در خواف به حبس و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند


لاشه یک قوچ وحشی در شهرستان فردوس کشف شد


دو قرقاول نر و ماده و یازده تخم قرقاول در قاچاقچیان حیات وحش در زاهدان کشف شد


عامل شکار یک کل وحشی در پارک ملی قمیشلو به تحمل سه سال حبس محکوم شد


عاملین شکار قوچ و میش وحشی در پرور به یک سال حبس، جزای نقدی و مصادره اسلحه شکاری به نفع دولت محکوم شدند


عاملین شکار دو بره آهو در خواف به جزای نقدی و یک سال حبس محکوم شدند


عاملین کشتار بیرحمانه یک کفتار در فریمان به جزای نقدی محکوم شدند


عاملین شکار بزغاله وحشی در فیروزکوه پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عامل شکار غیرمجاز دو قوچ و یک بز وحشی در آمل به یک سال حبس محکوم شد / شکایت شکارچی متخلف از محیط بانان راه به جایی نبرد


1 2 3 ... 50