صید و شکار غیر مجاز

عامل شکار یک قوچ وحشی در سراوان از روی عکس یادگاری شناسایی و پس از واریز یکصد میلیون ریال جریمه نقدی به دادگاه معرفی شد


عامل شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده پرور دستگیر شد


عاملین شکار یک کل وحشی به همراه یک اسلحه قاچاق در بافق دستگیر شدند


شکارچیان متخلف در جغتای علاوه بر جزای نقدی به ساخت فیلم مستند با موضوع حیات وحش و شکار غیرمجاز بدل از سه ماه حبس محکوم شدند


عاملین شکار یک کل وحشی در مهریز دستگیر شدند


اجزای بدن یک پلنگ و یک گرگ از خانه شکارچی متخلف در بجنورد کشف شد


عاملین شکار پنج خرگوش وحشی توسط سگ های تازی در آرادان دستگیر شدند


عاملین شکار سه جبیر در کنارک به حبس و خدمات محیط زیستی محکوم شدند


عامل شکار خرگوش وحشی با استفاده از سگهای تازی در رزن شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد


افزایش مجازات نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون صید و شکار پیشنهاد شد


عاملین شکار دو قوچ وحشی توسط محیط بانان طبس شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند


عاملین شکار غیرمجاز یازده خوتکا در زابل دستگیر پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند


عاملین شکار دو قوچ وحشی بهمراه یک سلاح خفیف غیرمجاز در طبس دستگیر شدند


عاملین شکار دو کل وحشی در کنارک از روی عکس یادگاری با لاشه شکار شناسایی و در دادگاه به تحمل یک سال حبس محکوم شدند


عامل شکار دو کل وحشی در زاهدان به پرداخت دویست میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شد


عامل شکار یک روباه در جوانرود از طریق عکس یادگاری شناسایی و به تحمل شش ماه حبس محکوم شد


عاملین شکار یک پلنگ در زرند کرمان شناسایی و دستگیر شدند


عاملین به آتش کشیدن بلوط ها و زنده گیری سنجاب های ثلاث باباجانی دستگیر شدند


عاملین کشتار هفت گوسفند وحشی، یک آهو و یک شغال به همراه دو اسلحه غیرمجاز در جغتای دستگیر شدند


عاملین شکار غیرمجاز ۱۳ کبک در باغملک خوزستان به جزای نقدی، احداث آبشخور و تهیه ۵۰ کیلوگرم گندم برای پرندگان وحشی محکوم شدند


1 2 3 ... 65